IT og teknologi

Ulike barn leker best

mangfold_pixabay_960_720.jpg
Frende, og Frende IT, har mangfold som et uttalt mål. Det er det flere gode grunner for.

Eldstemann på IT er 60 år gammel, den yngste er tidlig i 20-årene. Noen har vært med fra oppstarten, andre har nettopp begynt å jobbe her. Lang og tung erfaring blandes med energisk pågangsmot. Noen er utadvendte, andre introverte. Noen liker å gå i fjellet, andre trives best på kafé.

I Frende er vi bevisste på styrkene mangfold gir oss. Vi jobber smart og smidig i team, og vi ser verdien i at både medlemmene og teamene har ulike styrker. Teamene er kryssfunksjonelle og består av utviklere, UX/UI-designere, testere og produktutviklere.

- Styrken til teamene er summen av personligheten, kunnskapen og kompetansen hvert enkelt medlem har med seg inn i teamet, sier Carsten Wiegand, utviklingsleder på IT hos Frende.

Carsten1.JPG
Carsten Wiegand, utviklingsleder på IT hos Frende. Foto: Hugo Hatland.

Flere strenger å spille på

Mangfold er ikke bare et positivt ord vi smykker oss med. Det er en fornuftig strategi. Forskning utført av det globale konsulentselskapet McKinsey viser at mangfold fører til økt produktivitet, innovasjon og inntjening. Mangfold er rett og slett lurt og lønnsomt.

- Har vi åtte personer som tenker likt, så holder det egentlig bare med én, spissformulerer Carsten.

- Mangfold er viktig fordi det gir oss flere perspektiver, det gir oss nye og flere løsninger på oppgavene vi skal utføre.

Foran dataskjermene på IT-avdelingen i Frende sitter nordmenn, tyskere, trøndere, bergensere og polakker side om side. Kvinner og menn. Noen er vant med objektorientert programmering, andre har begynt med funksjonell programmering. En er selvlært, en annen har fullført en doktorgrad ved UiB. En har en funksjonshemming, en annen driver med triatlon, en tredje trives best på hjemmekontor. Noen er småbarnsforeldre, andre evig single.


Mangfold og samhold

90 av Frendes 320 ansatte er teknologer. I mai 2023 hører 70 til på IT-avdelingen. Av disse jobber syv med drift, åtte med strategi og arkitektur, 14 med interaksjonsdesign og testing og 41 som utviklere. Fire stykker jobber med robotisering, fem med AI/ML og 11 jobber med analyse.

I takt med at Frende vokser, kommer vi til å ha behov for flere IT-ansatte, og fokuset vårt på mangfold gjør at rekrutteringsgrunnlaget blir større.

- De færreste har jobbet i forsikringsbransjen før de kommer hit – de har gjerne bakgrunn fra helsesektoren, energibransjen eller et konsulenthus – men de får full opplæring før de går i gang, forteller Carsten.

- Den varierte bakgrunnen gjør at de tar med seg ulike erfaringer inn i måten vår å jobbe på.

Dessuten tror vi at mangfold fører til mer interessante samtaler i lunsjpausene.

Våre forsikringer