Tips og råd

Har barnet ditt luftveisinfeksjon?

Forkjølelse.jpg

Forkjølelse, influensa, sår hals og hoste er klassiske og vonde plager. Slik hjelper du barnet ditt. 

Med barneforsikring hos oss har du gratis tilgang til legetjenesten Eyr. Den gir både barnet ditt og resten av familien legetime på mobilen, raskt og enkelt. Hos Eyr kan barnet få god hjelp med en rekke luftveisplager. 

Forkjølelse

Forkjølelse er en øvre virusinfeksjon i luftveiene og gir plager i nese, svelg og luftrør. Symptomene er sår hals, slapphet og lav feber i starten. Disse forsvinner i løpet av få dager og etterfølges av tett nese, snue og hoste i løpet av 24 til 48 timer etter utbrudd. 

Så godt som hele befolkningen rammes en eller flere ganger i året av forkjølelse. Småbarn har i gjennomsnitt mellom syv og ni forkjølelser i året, mens voksne har plager en til to ganger i året. 


Influensa

Influensa er en betennelse i luftveiene på grunn av influensavirus. Tilstanden gir vanligvis feber, slapphet, tørrhoste, hodepine, samt muskel- og leddsmerter. Snue og sår hals er ikke uvanlig.

Etter noen dager kan hosten bli løsere og du får opp slim og spytt. Dårlig matlyst, magesmerter og eventuelt oppkast er heller ikke uvanlig, særlig hos barn.

Sykdommen opptrer ofte i epidemier, som stort sett skjer i vintermånedene hvert år, fra sent i desember til tidlig i mars. 

Influensa er en viktig årsak til sykdom og død i verden. Økt dødelighet ved influensa rammer først og fremst risikogrupper, som på forhånd er svekket, grunnet kronisk sykdom og/eller høy alder. Derfor anbefaler FHI og Eyr årlig influensavaksine, særlig om du er i en risikogruppe. 

Husk at du som har barneforsikring hos oss har gratis tilgang til legene i Eyr for hele familien. 

Dette får dere med Eyr

  • Legetilgang for hele familien inkludert i barneforsikringen
  • Hjelp 365 dager i året 
  • Lengre åpningstid enn vanlig legekontor (hverdager 07-22, helg 10-20) 
  • 5-15 minutters ventetid på drop-in
  • Du kan også booke time til selvvalgt tidspunkt 

Sår hals

Sår hals er en akutt øvre luftveisinfeksjon som påvirker slimhinnen i halsen. 70 prosent av tilfellene skyldes virusinfeksjoner. Halsinfeksjoner er selvbegrensende, komplikasjoner er sjeldne og plagene er ofte milde eller moderate. 

Sår hals med streptokokkinfeksjon gir feber. Barnet er som regel sykt, kan ha vanskeligheter med å svelge og snakker ofte med grøtet stemme. Som oftest har barnet ikke hoste, men store, røde mandler med pussflekker. 

Det kan være hovne lymfekjertler og utslett på hals, i lysken og i armhulen. Streptokokkhals behandles med antibiotika. 


Hoste

Hoste er avgjørende for forsvaret av de nedre luftveiene, og personer med nedsatt hosterefleks (spedbarn, gamle, alkoholikere, slagpasienter) er mer utsatt for å få lungebetennelse. 

Hoste kan være et symptom på flere ting og inndeles ofte slik: 

  • Akutt hoste som varer under tre uker 
  • Subakutt hoste som varer mellom tre og åtte uker
  • Kronisk (langvarig) hoste som varer mer enn åtte uker 

Hoste som varer i mindre enn tre uker oppstår ofte i forbindelse med forkjølelse og influensa, men kan også ses ved forverring av astma, allergi eller annen irritasjon. 

Ved feber over 38,5 grader over flere dager bør lungebetennelse utelukkes. 

Langvarig hoste krever nøyere utredning og bør alltid undersøkes fysisk hos lege for å utelukke mer alvorlig sykdom. 


Hva kan jeg gjøre for barnet mitt? 

Ro og hvile er viktig for å gi kroppen anledning til å komme seg. Ved høy feber er det viktig med mye væske. Influensa behandles som en vanlig forkjølelse. 

Hvis barnet ditt er forkjølelet eller har influensa kan det ikke gå tilbake til barnehagen før feberen er borte og allmenntilstanden tillater det. 

Det er vanlig å bruke febernedsettende og smertestillende medikamenter (paracet er foretrukket) hvis barnet er plaget. Medisinene lindrer plagene, men de forkorter ikke sykdomsforløpet.

Antibiotika hjelper kun mot bakterier, og har derfor ingen effekt mot influensavirus eller forkjølelse. Men det er relevant i behandlingen av streptokokker og lungebetennelse.

Hvis hosting gir slim skal du ikke bruke hostestillende medisiner. Det øker risikoen for å få lungebetennelse. 

Våre forsikringer