Bedrift

Så lite dekker lovpålagt forsikring

Familie som har opplevd dødsfall tar vare på hverandre.
Mange tror at de er noenlunde godt dekket hvis de har den lovpålagte biten av firmaforsikringen yrkesskade, og en ansatt dør. Det er langt fra sannheten. 

Alle arbeidsgivere må ha yrkesskadeforsikring til sine ansatte. Denne dekker ulykker og sykdom som skjer på jobb, i arbeidstiden og mens den ansatte holder på med arbeidsoppgavene sine. Mange tenker at det er en bred dekning, men de aller fleste skader skjer ikke på det tidspunktet. Dermed er de heller ikke dekket av den lovpålagte forsikringen.

- Faktisk er under 1 prosent av de yrkesaktive som dør i Norge dekket av minimumsdekningen loven krever, sier Jonas Oeding, som jobber med bedriftsmarkedet i Frende. 

Jeg vil ha tilbud

Gode ordninger på jobben viser seg å bli et stadig sterkere virkemiddel for å holde på de beste ansatte, og for å gi sikkerhet og trygghet. 

- Vi vet at mange arbeidsgivere tror at ordningene deres dekker mer enn de gjør. Derfor er det så viktig at du vet at det som er lovpålagt har store hull og begrensninger, sier Oeding. 

kake4.png
Av alle dødsfall som skjer, skyldes 80 prosent sykdom som ikke har noe med jobben å gjøre. Over 19 prosent skyldes ulykker som ikke har noe med jobben å gjøre. Da gjenstår bare under 1 prosent. Det er de som er dekket av den lovpålagte forsikringen. Kilde: Mercer.


Kun 1 av 200 dødsfall skjer på jobb

Loven krever at du forsikrer de ansatte hvis de blir skadet eller syke på jobben og i arbeidstiden. Selv om vi tilbringer mye tid på jobb i løpet av et arbeidsliv viser altså undersøkelser at 99,5 prosent av skader og sykdom som oppstår skjer utenfor jobben. 

- Og da gjelder ikke forsikringen. Hos oss er det heldigvis mulig å legge til dekning hvis den ansatte dør i en ulykke eller av sykdom, sier bedriftseksperten. 


Du velger dekningen

En undersøkelse fra konsulentselskapet Mercer viser at 19,4 prosent av alle dødsfallene blant yrkesaktive i Norge skjer gjennom ulykker. De gjenstående 80 prosent dør av sykdom. 

- Du velger selv om du vil gi de ansatte dekning for ulykke eller sykdom, eller begge deler, sier Jonas Oeding. 

En såkalt gruppelivsforsikring, er et viktig gode bedriften din kan tilby sine ansatte. Forsikringen gir de etterlatte en engangsutbetaling ved ansattes død, uansett om ulykken skjer i jobb eller på fritiden. Den reduserer også de ansattes behov for å kjøpe egen livsforsikring. Ta en uforpliktende prat med en rådgiver hos oss for å høre hvilken løsning som er best for dere. 

Jeg vil ha tilbud

Våre bedriftsløsninger