Aktuelt

Kraftig nedbør på Sørlandet

Flom

Sørlandet opplevde store nedbørsmengder i helgen og Frende sin skadeavdeling har fått mange henvendelser gjennom helgen og i morgentimene mandag. 

Den store pågangen gjør at det er et stort press på håndverkere, takstmenn og saneringsselskap i de berørte områdene. Det vil derfor kunne ta lenger tid enn vanlig før vi får sendt ut hjelp. 

Store og alvorlige skader vil bli prioritert. Ved mindre skader vil du motta skademelding. Det er viktig at du leser følgebrevet nøye.

Frende gjør sitt ytterste for at disse sakene skal bli behandlet hurtig, men forventer noe lenger behandlingstid enn ellers.

I påvente av takstmann/saneringsselskap er det viktig at du gjør det du kan for å minske skadeomfanget.

Mer informasjon om naturskade finner du på www.naturskade.no – her finner du egne sider med råd og tips ved flom, skred, storm og stormflo. 

Våre forsikringer