Bedrift

Kjenner du den nye hjemmekontor-forskriften?

annie-spratt-g9KFpAfQ5bc-unsplash (1).jpg

Bruken av hjemmekontor er både blitt mer vanlig og utbredt i arbeidslivet etter pandemien. Bedrifter som har ordninger for en fleksibel arbeidsplass, må nå sørge for å følge det nye lovverket som regulerer arbeidsforholdet for ansatte som jobber hjemmefra. I tillegg må de passe på at de ansatte som jobber hjemmefra er riktig forsikret.

 
Hvorfor strammer regjeringen inn?

Arbeid hjemmefra har både fordeler og ulemper. En av utfordringene er at jobben ofte sklir over i fritiden. Regjeringens endringer skal derfor bidra til å definere skillet mellom jobb og fritid tydeligere. Samtidig skal alle kunne forholde seg til de samme arbeidsreglene selv om arbeidet vekselvis skjer hjemme og på kontoret. Dette inkluderer også kravet til et forsvarlig og psykososialt arbeidsmiljø for den som jobber hjemmefra.

 

Når gjelder den nye forskriften?

Forskriften gjelder for:

1) Arbeidstakere som utelukkende jobber hjemmefra. Disse vil alltid omfattes av hjemmekontorforskriften.

2) Arbeidstakere som jobber hjemmefra en fast dag eller faste dager i uken. Bare en fast dag i uken er nok til at du blir omfattet av forskriften.

Det finnes likevel unntak. Kortvarig eller sporadisk arbeid, hyttekontor, eller pålagt hjemmekontor fra myndighetene er eksempler hvor forskriften ikke gjelder.

 

Hva betyr dette for deg med ansatte på hjemmekontor?

Hvis du har ansatte forskriften gjelder for, må du lage en skriftlig avtale som regulerer omfanget av hjemmearbeidet. I tillegg bør den minst også inneholde informasjon om:

• Arbeidstid for hjemmearbeidet

• Bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver

• Hvis avtalen er midlertidig; forventet varighet

• Bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmekontor, frister for slik oppsigelse mv.

• Bestemmelser om prøvetid på hjemmearbeidsordningen

• Eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr

• Bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

Hvordan påvirker dette forsikringen?

Ansatte vil være dekket med den lovpålagte yrkesskadeforsikringen så lenge skader eller sykdom har oppstått mens de utførte jobben sin hjemme og det skjedde i arbeidstiden. Det kan likevel være noen grensetilfeller hvor yrkesskadeforsikringen kanskje ikke vil dekke dem, som eksemplene under.

• Den ansatte tar en pause fra arbeidet og setter på en maskin med klær. På veien faller den ansatte i trappen og skader seg.

• Den ansatte går på kjøkkenet for å hente seg en kopp kaffe, men sklir på kjøkkengulvet og skader seg.

• Den ansatte går ut og henter posten, og deiser hodet i bakken på veien og blir skadet.

De tre eksemplene over fyller ikke nødvendigvis de tre kravene for hva som defineres som yrkesskade, nemlig at skaden eller sykdommen skjedde under arbeidets utførelse, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

For å dekke alle hull, anbefaler vi at bedriftene kjøper en forsikring for fritidsulykke, slik at de ansatte skal være trygge på at de er forsikret hvis noe skulle skje på hjemmekontoret. Ta kontakt med oss her i dag, så hjelper vi deg videre.

Våre bedriftsløsninger