IT og teknologi

Vil øke bevisstheten til folk

Tron.JPG
- Kunnskapsnivået til de fleste er altfor lavt, sier IT-sikkerhetsansvarlig hos Frende. 

Etter å ha jobbet ti år i kommunen med IT-sikkerhet, skiftet Tron Ingebrigtsen jobb. Det var ingen dramatikk, men en god mulighet i en ny og spennende bransje. 

- Ti år er lang tid, og jeg tenkte at det kunne være spennende å prøve noe nytt. Frende er faglig fremoverlente, de har et stort utviklermiljø, og så er det kort vei til beslutningstakerne, sier han. 


Unngå uønskede hendelser 

Tron Ingebrigtsen er glødende engasjert og interessert i alt som har med IT-sikkerhet å gjøre. Han har jobbet med temaet i årevis, han er leder for Den norske dataforenings faggruppe for IT-sikkerhet, og han har i flere år vært involvert i Sikkerhetssymposiet som årlig finner sted i Bergen. 

I stillingsbeskrivelsen hans står det blant at han skal “oppdatere seg på gjeldende trusselbilde i finansnæringen”, og det er i seg selv en krevende jobb. 

- Vi overvåker trusselbildet kontinuerlig og prøver å finne ut hva som er reelle trusler og ikke. Teknologien videreutvikles og endres hele tiden, og dermed kan også trusselbildet endre seg raskt. 

Dette bildet er komplekst og uforutsigbart, og vi ser at stadig flere bedrifter blir rammet. 

- Frende forebygger for å unngå at uønskede hendelser, som for eksempel et cyberangrep, skal skje, men samtidig må vi være forberedt hvis det skjer. Vi vet jo ikke hvem som blir angrepet neste gang, og noe av det mest skremmende er at du allerede kan være angrepet uten at du vet det. 


Øke kunnskap og bevissthet 

Tron Ingebrigtsen fungerer som rådgiver for både Frende og de ansatte, men han er også Frendes ansikt utad når det gjelder å informere om IT-sikkerhet. 

- Det er viktig å lære folk opp i IT-sikkerhet. Det generelle kunnskapsnivået hos folk er altfor lavt. Svindlerne blir dyktigere og stadig mer utspekulerte. Cyberkriminelle er ute etter å utnytte svakhetene og sårbarhetene til bedrifter og vanlige folk. Folk må bli mer bevisste og mindre godtroende, sier han. 

Våre forsikringer