Aktuelt

Hva er en fremtidsfullmakt?

eldre_dame_og_mann_brygge

Halvparten av nordmenn vet ikke hva en fremtidsfullmakt er. Dette viser tall fra en undersøkelse Norstat har utført på vegne av Frende.

En fremtidsfullmakt er en privatrettslig ordning som gjør at du selv kan bestemme hvem som skal være ansvarlig for å ivareta interessene dine hvis du en gang i fremtiden ikke klarer det selv. For eksempel hvis du blir rammet av ulykke, slag eller demens.

Kriterier for at fremtidsfullmakten skal være gyldig

  • Den som lager fullmakten må være fylt 18 år
  • Fullmaktsgiveren må evne å forstå hva fullmakten betyr
  • Fullmakten skal være skriftlig og signert av fullmaktsgiver
  • Det må være to vitner til stede som vet at det er en fremtidsfullmakt som signeres (ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn kan ikke være vitner)

Hvem skal du velge?
Du velger selv hvem som skal få den, og det er viktig at du gir den til noen du stoler på. Det anbefales å ha én fullmektig. Poenget med ordningen er at dine interesser skal følges, men hvis flere må være med hver gang noe skal gjøres på dine vegne, kan det bli kaotisk. Samtidig kan det være lurt å ha alternative fullmektiger, hvis det skjer noe med den du har utnevnt først.

Når er fullmakten godkjent?
Det er Statsforvalteren i fylket du bor i som avgjør om vilkårene i fullmakten er oppfylt. Det er ikke noe krav til at en fullmakt oppbevares offentlig. Men dere må ha originalen og oppbevare den trygt. Hvis du ikke har forberedt en fremtidsfullmakt og blir ut av stand til å ta viktige beslutninger, er den en offentlig verge som blir oppnevnt til å ordne opp for deg. De fleste vil nok heller gi fullmakt til noen de vet hvem er og som de stoler på. Hvis du ikke trenger fullmakten noen gang, trer den heller aldri i kraft.

Hva gir du fra deg kontrollen over med fremtidsfullmakt?
En fremtidsfullmakt kan handle om økonomiske ting eller personlige ting. Eller begge deler. Den kan også kun handle om huset ditt, innlogging på offentlige tjenester eller slikt. Det velger du helt selv, men det kan være lurt å gi dine pårørende innsyn i regnskap, konto og skatteoppgjør hvis de skal ta beslutninger om disse på dine vegne.

Er du usikker på noe når du skal lage fullmakten? Eller vil du bare sikre at du har gjort alt riktig? Kontakt en advokat som kan hjelpe deg.

Hvor lenge varer en fremtidsfullmakt?
Fremtidsfullmakten varer til du dør. Det betyr at en slik fullmakt ikke kan si noe om fordelingen etter at du har gått bort. Det er det et testamente som gjør, etter reglene ut fra arveloven. Derfor må du ikke gå i den vanlige fellen det er å tro at du ikke trenger testamente hvis du har en fremtidsfullmakt. De to er helt adskilte fra hverandre.

I Frendeundersøkelsen sier 80 prosent at de verken har fremtidsfullmakt eller har skrevet testamente. Dette er ikke det mest lystbetonte å ta stilling til, men du bør gjøre det mens du er ved dine fulle fem. Mange tenker ikke på fremtidsfullmakt og testamente før det er for sent. Ta tak i det og få det gjort. Både for din egen del og for alle rundt deg, som er glade i deg.

Våre forsikringer