Om Frende

Leverer historiske resultater i pandemitid

Vegar Styve.jpg
Færre storskader og bilskader demmer opp for et reiseforsikringsår utenom det vanlige. Frende Forsikring leverer historiske resultater både på liv og skade hittil i år.

Når to streker er satt under årets tredje kvartalsregnskap er det grunn til å klappe hverandre på skulderen i Frende-leiren.

- Det har vært et helt spesielt år, også resultatmessig. Resultatene så langt er fantastiske på tross av alt pandemien har medført, sier konsernsjef Vegar Styve i Frende.

Konsernet Frende er eid av 15 solide sparebanker. Inn på eiersiden kommer også tre brannkasser fra Varig, som har meldt overgang fra Gjensidige. Tidligere i oktober ble det kjent at også de ti bankene som utgjør Lokalbank-alliansen, som tidligere samarbeidet med Eika, har inngått intensjonsavtale om fremtidig samarbeid og eierskap i Frende.

Nå leverer Frende Forsikring det beste forsikringstekniske kvartalsresultatet i skadeselskapets historie, med en forbedring i skadeprosenten på 7 prosentpoeng. Risikoresultat i livselskapet er historisk godt, og erstatningsandelen er 2 prosent bedre enn samme periode i fjor.

- Også vi har hatt store utbetalinger på reiseforsikring, men færre storskader enn forventet og noen måneder med færre bilskader under nedstengningen, motvirket noenlunde økte erstatningskostnader på reise, sier Styve. De siste månedene har bilskadene vært over normalen for årstiden.

- Sannsynligvis fordi mange bruker bil heller enn buss. Det som påvirker frekvensen på bilskader er store og små uhell som skjer under kjøring til og fra jobb, bykjøring og parkeringsskader. Dette gir lav frekvens når aktiviteten i samfunnet er lav, høy frekvens når ekstra mange bruker bilen, sier han.

Alt i alt har ikke korona hatt de store påvirkningene på forsikringsresultatet i Frende totalt sett.

- Det er fortsatt stor usikkerhet rundt hvordan pandemien påvirker økonomien totalt sett. Men Frende leverer gode resultater, er svært robust, og har kapital til å kunne tåle fremtidige svingninger i finans, mener finansdirektør Marius Fredheim. Også tiltak på lønnsomhet og for å øke kvaliteten på porteføljen gir positive virkninger. Selskapet har også begrenset veksten noe i franchisekanalen der lønnsomheten ikke har vært tilfredsstillende. Kundetilfredsheten derimot, er fremdeles svært høy.

- Nøkkelen er å levere gode løsninger, til de rette kundene, til den rette prisen. Vi satser på å nå enda flere av de gode bankkundene, samt å styrke distribusjonskraften ytterligere med brannkassene i Varig og de ti bankene fra Lokalbank-alliansen, sier konsernsjef Vegar Styve.


Resultater 3. kvartal 2020

Hovedtrekk Q3-20 (Q3-19) 

  • Bestandspremie i konsernet 30.09.2020 er MNOK 3 154 (3.069), en vekst på 3 %.
  • Resultat før skatt per 3. kvartal var MNOK 404,6 (272,4).
  • Skadeprosent for egenregning Skadevirksomheten var 73,0 (79,9 %)
  • Erstatningsandel i livvirksomheten var 59 (61 %)
  • Kostnadsprosent skadevirksomhet var 16,8 % (17,8 %)
  • Kostnadsandel livvirksomheten var 118,8 % (127 %)
  • Finansavkastning var MNOK 102,8 (194,7), tilsvarende 2,1 % (4,6 %).
  • Annualisert egenkapitalavkastning på 24,4 %

Våre forsikringer