Om Frende

Godt foran budsjett til tross for korona

CFO Marius Fredheim i Frende Forsikring.jpg
Resultatene fra første halvår er her og det er fantastisk lesning for Frende Forsikring. - Vi har opplevd tidenes innhenting etter en svært krevende start på året. 

Det sier CFO Marius Fredheim i Frende. Resultatet for første halvår er på 192 millioner kroner, noe som er godt foran budsjett. Det er til og med foran resultatet på samme tid i fjor (180 millioner).

- Dette er svært gledelig! At Frende har kommet seg gjennom utfordringene i første halvår på en så god måte viser at vi har en robust organisasjon med fantastiske ansatte som evner å løse alle typer utfordringer, sier konsernsjef Vegar Styve.


Rekordgodt andre kvartal

Første kvartal førte til enorm uro i finansmarkedene, med en stor negativ finansavkastning som igjen ga et negativt kvartalsresultat på 121 millioner per 30. mars.

- En utrolig innhenting på finans og et godt forsikringsresultat, gjør at andre kvartal har et rekordbra resultat før skatt på 313 millioner kroner, sier Fredheim.


Meget god skadeprosent

Skadefrekvensen føk opp da koronaviruset kom – hovedsakelig grunnet en enorm mengde saker på reise. Likevel er skadeprosenten for første halvår på 78,6 prosent, mot 81 prosent i 2019.

Hovedårsakene til den gode utviklingen er færre storskader og redusert frekvens på de største forsikringsproduktene, spesielt motor som nærmer seg frekvensnivået fra 2017.


Svært godt risikoresultat

Livproduktene har foreløpig ikke vært preget av korona og risikoresultatet på nær 80 millioner er det beste første halvåret i selskapets historie. Erstatningsandelen ender på 60 prosent mot 64 prosent på samme tid i fjor.


Fortsatt stor usikkerhet

Det tapte fra første kvartal er med andre ord innhentet på forsikringssiden. Finans derimot, ligger et stykke bak forventningene i første halvår, noe som ikke er uventet med alle svingningene som har vært i markedene så langt i 2020.


Spent på høsten

- Det er fortsatt stor usikkerhet rundt pandemiens utvikling og de økonomiske konsekvensene av dette. Smitteøkning gjør at flere land gjeninnfører strenge restriksjoner som påvirker økonomien negativt. Vi er mentalt forberedt på at andre halvår kan bli preget av svingninger i finansmarkedene, men håper at det verste er bak oss, sier CFO i Frende, Marius Fredheim.

Det viktigste Frende kan gjøre er å fortsette å forbedre lønnsomheten fra forsikring.

- Nøkkelen er å levere gode løsninger, til de rette kundene, til den rette prisen. Vi satser på å nå enda flere av de gode bankkundene, samt å styrke distribusjonskraften ytterligere med brannkassene i Varig, sier Fredheim.


Nøkkeltall fra første halvår i Frende Forsikring (2019 i parantes)

  • Bestandspremie i konsernet 30. juni 2020: MNOK 3.136 (3.043), en vekst på 3,1 prosent.
  • Resultat før skatt per 2. kvartal: MNOK 192 (180).
  • Forsikringsresultat: MNOK 186 (82). 
  • Finansavkastning: MNOK 24 (144,6), tilsvarende 0,45 % (3,4 %). 


Skadeforsikring

  • Skadeprosent for egen regning var 78,6 prosent (81 prosent). 
  • Kostnadsprosent var 16,7 prosent (17,4 prosent). 


Livsforsikring

  • Erstatningsandel i livvirksomheten var 60 prosent (65 prosent). 
  • Kostnadsandel i livvirksomheten var 116 prosent (126 prosent). 

Våre forsikringer