Tips og råd

Gode tall i et turbulent år

Avkastning spareprofiler 2016

Alle Frendes spareprofiler ga god avkastning i 2016. Slik gikk det for din pensjonssparing. 

Vi i Frende bruker fem ulike spareprofiler. Et globalt aksjefond er basis for startprofilene, sammen med bankkonto som renteplassering. 

Under ser du sammensetningen av Frendes ulike spareprofiler. 

Sammensetning spareprofiler

Slik gikk det

De som sparte alt i aksjer gjennom Frende 100 fikk en avkastning på 9,2 prosent. De som gikk for en 50/50-deling med sparing i bank og aksjer gjennom Frende 50 fikk 5,6 prosent i 2016. Sparing på bankkonto ga en avkastning på to prosent i fjor. 

Under ser du avkastningen til de fem ulike spareprofilene i 2016.

Avkastning spareprofiler 2016

Og slik har spareprofilen Frende 50 levert de siste fem årene.

Avkastning Frende 50 siste fem år

2016 – et år med overraskelser

De globale aksjemarkedene (MSCI World) steg ni prosent målt i lokal valuta, til tross for at 2016 var preget av mye uro og usikkerhet i finansmarkedene. 

Kinafrykt, brexit, presidentvalget i USA og Trumps valgseier ble taklet overraskende godt, og 2016 endte som et godt aksjeår. 

Markedsreaksjonene var kraftige etter både brexit og Trumps valgseier, men de var kortvarige og nedgangen snudde etter kort tid. 

Risiko lønnet seg

Pensjonsreformen har gitt en rekke endringer i reglene for alderspensjon siden 1. januar 2011. De fleste vil få mindre i pensjon fra folketrygden på grunn av nye opptjeningsregler og innføring av levealdersjustering. Samtidig er det et faktum at vi lever lenger, noe som øker behovet for økt pensjon. 

De fleste kan oppnå en høyere pensjon ved å øke andelen aksjer i sin sparing, samle pensjonskapitalbevis og starte egen sparing. Erfaringen fra 2016 viser at det var et år der kunder som tok litt mer risiko i pensjonsprofilen fikk betalt for dette. 

Har du spørsmål? 

Vi gir deg gjerne råd om hvilken investeringsprofil du bør velge. Klikk her for å ta kontakt med oss

Våre forsikringer