IT og teknologi

Frendes smidige team

Feilmelding internett.png
- Mange av teamene våre har fått jobbe sammen lenge. Det har ført til at vi har mange modne team, sier Christine Wald-Jacobsen. 

Christine.JPGHun begynte nylig i jobben som utviklingsleder på IT i Frende, men Christine har i mange år, og på mange arbeidsplasser, vært leder for utviklere i kryssfunksjonelle team. Hun har blant annet vært med på å bygge opp utviklingsavdelingen til itslearning. Der hadde hun indirekte ansvar for at 25 team, i både inn- og utland, leverte det de skulle. 

- Det var fem team da jeg begynte, og 25 da jeg ga meg. Det var veldig gøy, men utmattende, forteller Christine (bilde). 

Refleksjon og endring 

Christine har solid og bred bakgrunn fra IT-verden. Hun er utdannet sivilingeniør i data og har tidligere jobbet som produkteier, utvikler og brukergrensesnittansvarlig (forløperen til UX-designer), og hun har derfor en grunnleggende forståelse for hvordan de ulike rollene i teamene fungerer. 

Hun har jobbet mye med den agile eller smidige arbeidsmetodikken, som jo også er en sentral del av måten IT hos Frende jobber på, men hva vil det egentlig si å være smidig? 

- Smidig vil si å være smidig. Det er et tankesett, en refleksjonsprosess, sier Christine. 

- Vi lærer mens vi går. Vi utvikler oss. Vi itererer, itererer og itererer. Teamene reflekterer over tilbakemeldingene de får fra brukerne, og så avgjør vi hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det som fungerer, fortsetter vi med, mens vi, i neste iterasjon, reflekterer over og endrer det som ikke fungerer. Vi må selvfølgelig ha takhøyde nok til å innrømme at vi har gjort feil, ta konsekvensene av det og finne nye måter å løse oppgavene på. 


Som en liten familie 

Men smidig handler ikke bare om hvordan løse arbeidsoppgavene, det handler også om måten vi jobber på, om hvordan vi får teamene til å fungere sammen. Hvordan kan vi øke rolleforståelsen til enkeltmedlemmene i teamene? Hvordan kan vi unngå at vi går i de samme fellene gang på gang? Hvordan sikrer vi at kundens perspektiv ivaretas underveis i arbeidet? 

- Å jobbe smidig er en kontinuerlig optimaliseringsprosess, vi blir aldri ferdig utviklet. Ut fra tilbakemeldingene vi får på det vi har gjort tidligere, blir vi bedre og mer effektive. Som sagt: Vi lærer mens vi går, sier utviklingslederen. 

- Hos Frende har de seks teamene fått mulighet til å jobbe sammen over tid. Det er utrolig bra. Vi vet at kryssfunksjonelle team som har jobbet sammen i mer enn seks måneder, begynner å forstå og ha tillit til hverandre. De modnes og blir som en liten familie. De blir mer selvgående og autonome, forteller Christine. 

- Teammedlemmene utfører arbeidet innenfor sine kompetanseområder, men samtidig har de en viss forståelse for det de andre i teamet gjør. Alle i teamet har ansvar for å se at deres ansvarsområder fungerer i den helhetlige sammenhengen. En UX-designer må se at designet virker, en produkteier må se at forretningsreglene er på plass, og en teknolog må vite at det ikke er levert sårbarheter i koden. 

- Alt henger sammen? 

- Ja, det er jo det som er definisjonen på et team. At vi, til syvende og sist, er helt avhengig av hverandre. 

Våre forsikringer