Tips og råd

Hvilke forsikringer trenger en 18-åring?

Frende ung_på gaten_Erlend Viksand.jpg
Det er flere forsikringer vi anbefaler til en ungdom. Her skal vi forklare hvilke dette er, og hvorfor de er viktige. 


1. Reiseforsikring

Frende ung: Tre forsikringer i en pakke

Forsikringspakken Frende ung er skreddersydd for deg mellom 18 og 30 år. Her får du reise-, innbo- og ulykkesforsikring til en fast pris i måneden.

Reiseforsikringen vår i Frende ung pakken gjelder hele året fra 18-åringen går hjemmefra, på fritiden og på reise i inntil 75 dager. Den har ingen øvre grense for utbetaling på medisinsk behandling, og dekker tapt bagasje, avbestilling og hjemtransport ved sykdom eller ulykke. Det kaller vi ubegrenset forsikringssum.

Med reiseforsikringen i Frende ung har du også: 

Hvis dere har familiereiseforsikring er ungdommen dekket av foreldrenes reiseforsikring i Frende frem til han eller hun fyller 21 år. 

Vi du ha reiseforsikring uten resten av Frende ung pakken, kan du finne mer informasjon om reiseforsikring for enkeltpersoner her.

2. Innboforsikring 

Ungdom har ofte mange verdigjenstander som mobil, PC og spillkonsoller. Da er innboforsikring viktig, gjerne med uhellsdekning. Uhellsdekning sikrer deg ved skikkelig uflaks som at mobilen knuser eller at du får vann i PC-en. 

Innboforsikringen vår i Frende ung dekker alt over, og hjelper deg også hvis du blir utsatt for ID-tyveri, mobbing på nettet eller hvis noen sprer bilder eller videoer av deg på nettet. 

Flere fordeler med innboforsikring i Frende ung:

Tenåringen er dekket av foreldrenes innboforsikring i Frende så lenge han eller hun bor hjemme. Men når adressen endres i folkeregisteret må ungdommen ha egen innboforsikring. Et bonus med innbodelen i Frende ung er at forsikringen følger tenåringen uansett hvor han eller hun bor i Norge. Om ungdommen flytter under studietida, trenger de ikke å melde ifra til oss. 

3. Ulykkesforsikring


Som 18 åring har du både spenning, utfordringer og bekymringer. At du kan bli utsatt for en ulykke er kanskje ikke det du tenker mest på, men det kan komme brått på og ramme alle. Denne forsikringen sikrer deg økonomisk ved ulykker. 

Heldigvis er ulykkesforsikring en del greie forsikringspakken i Frende ung. 

  • Dekning for inntil en million kroner ved invaliditet
  • Økonomisk støtte til medisinsk behandling i Norge
  • Ingen egenandel ved skade

Uføreforsikring er også lurt å ha

Mange tenker at forsikringene gjennom jobben er så gode at uføreforsikring er unødvendig, men selv de aller beste ordningene på norske arbeidsplasser gir en reduksjon i inntekten på 30 prosent hvis du blir langvarig syk uten å ha forsikret inntekten. Det blir som å miste fire måneders lønn hvert år, over natten. Hadde du klart deg økonomisk hvis det skjedde? 

Barneforsikring i Frende?

Da er ungdommen godt dekket av uføredekningen i denne. 

Å bli ufør er like ille for økonomien som å totalskade bilen din, uten kasko, hvert år helt fram til du når pensjonsalder. Det sier seg selv at det blir enormt dyrt. 

Det er to gode måter å forsikre inntekten på for ungdom: 

  • Barne- og ungdomsforsikring. Sikrer deg økonomisk både ved ulykker og sykdommer. Hvis du blir ufør i en kortere eller lengre periode vil inntekten gå ned med minimum 34 prosent, i beste fall. Da vil en fast månedlig utbetaling fra forsikringen utgjøre en stor forskjell i hverdagen. Uføredekningen på barne- og ungdomsforsikringen videreføres automatisk ved utgangen av året du fyller 26 år.
  • Uføreforsikring. Her kan du forsikre opp til 90 prosent av inntekten din. Forsikringen bidrar til at du får bedre økonomisk trygghet i en vanskelig tid. Du kan velge begge uføredekningene under, eller en av dem. Dette er viktige tillegg til penger du får fra NAV og eventuelle ordninger gjennom arbeidsgiver. 
    - Uførerente: Du får penger hver måned helt til du er 67 år, hvis du er minst 50 % sykmeldt. 
    - Uføre pluss: Du får en avtalt sum penger som du bruker som du vil. Du får inntil 1 % av den avtalte summen hver måned hvis du er 100 prosent sykmeldt. Hvis du blir minst 50 % varig arbeidsufør får du resten av summen som en engangsutbetaling. 

Våre forsikringer