Aktuelt

Fare for takras: Se opp!

Hus med store istapper

Med væromslag på vinterstid øker faren for skumle takras. Pass på! 
Det hviler et særlig ansvar på gård- og huseiere om å bidra til trygg og fremkommelig ferdsel ved eiendommen. Men vi må alle være ekstra årvåkne når vi ferdes ute når været slår om fra minus til pluss. 

En bot på opptil 5000 kroner er likevel ingenting mot det du kan måtte betale hvis en fotgjenger eller bil blir skadet og du ikke har fulgt vedtektene. Ifølge politivedtekter rundt omkring i landet er huseiere ansvarlige for at bygninger og grunn mot offentlig sted vedlikeholdes slik at ingen kommer til skade.

Hvis huseierne ikke overholder de vedlikeholdspliktene som er pålagt i politivedtektene, kan politiet ilegge gebyr og få jobben utført på huseierens regning.

Mildere vær gjør at snø og is på tak settes i bevegelse. Det drypper litt, fryser til, sklir litt, og så kommer takraset. Derfor bør du ta ut øreproppene de dagene været snur og følge med til det verste har rast fra seg.


Hvem har ansvaret?

Selv om huseierne plikter å fjerne snø og istapper fra takene, er det ikke sikkert det blir gjort med en gang. 

Aller først har huseier plikt til å sette opp varslingsskilt, det politivedtektene kaller en avviser. Hvis du som huseier ikke setter opp skilt, vanker det bøter.

Er du huseier? Ikke havn på glattisen!

  • Sett opp varslingsskilt når det er fare for takras
  • Måk snø fra veier og fortau før det fryser på
  • Strø veier og fortau du har ansvar for
  • Har det rast fra taket allerede må du fjerne det fra vei/fortau
  • Fjern snø fra taket for å unngå takras
  • Tenk på egen sikkerhet på taket, vurder gjerne seriøse vaktmestertjenester
  • Jobben skal gjøres innen rimelig tid, senest dagen etter snøfall

Alvorlig skade på fotgjenger

Småskader på biler og ting som står ute er ikke uvanlig. En knust rute, en bulk i et tak eller på panseret.

Det er heldigvis sjelden vi hører om personskade, men det har skjedd. 


Huseiernes ansvar å sikre

Er du huseier eller næringsdrivende er du forpliktet til å rydde veier og fortau for snø og is, samt fjerne snø fra tak for å unngå takras. Har snøen rast ned likevel, skal du fjerne den så snart som mulig. Du skal også sette opp varsel på steder hvor det er klart at det er fare for snøras, og fjerne dem når faren er over, senest innen sju dager. 

Skulle uhellet være ute, er det en fordel om huseier, gårdeier, styret i boligselskap eller sameie kan dokumentere at de har vært i kontakt med et firma som kan fjerne isen. 


Kan huseier straffes?

I alvorlige tilfeller kan huseieren bli straffet etter politiloven eller enda strengere straffebestemmelser.

Det er sjelden at brudd på politivedtektene medfører straff, men en huseier kan likevel ilegges ansvar hvis du faller og slår deg på glattisen, eller hvis du får bilen skadet av et takras. 

Våre forsikringer