Bærekraft

Sammen for bedre brannsikkerhet

Sammen for bedre brannsikkerhet

Manglende kunnskap og kontroll med sprinkleranlegg kan sette liv i fare og bety store ekstrakostnader hvis det begynner å brenne. Nå går Frende Forsikring sammen med bransjens ledende firma på området. 

Frende Forsikring har inngått et samarbeid med Dokumentert AS for å tette kunnskapshull om brannsikkerhet og for å innføre årlig kontroll av sprinkleranlegg. Avtalen ble signert i Bergen 1. september. 

- Årlig kontroll av sprinkleranlegg er viktig, og nå kan vi henvise våre kunder til Dokumentert. Vi håper det skal bidra til at Frende sine kunder ikke får unødvendig store skader etter en brann i et sprinklet bygg. Det er i tillegg en viktig investering i forebyggende arbeid hos kundene våre. Dokumentert skal ikke bare påpeke skader, men også være til støtte og hjelp for å fikse feil, sier Anders Sandmæl som er daglig leder i Dokumentert AS. 

Gjennom avtalen skal Frende også selv kunne engasjere Dokumentert for kontroll eller besiktigelse av anlegg hos kunder. 

- Det betyr at vi kan få til en enda bedre risikovurdering, sier Frendes brannekspert Odd Magne Skjerping. 

Dokumentert ønsker å bygge opp et kompetansesenter i Norge om sprinkleranlegg og alle andre aktive eller passive installasjoner som skal ha en funksjon ved en brann. 

- Det er et stort behov for kunnskap om brannsikkerhet og dokumentasjon av hvilket arbeid som er gjort i et bygg, og at sprinkleranlegget har riktig funksjon. Vi skal sørge for at Frende sitt salgsapparat blir kurset på området. Med god kunnskap sikrer vi at Frende sine kunder får sitt anlegg tilfredsstillende kontrollert og vedlikeholdt hvert år. Det er en trygghet for alle parter, sier produktdirektør Tor Olav Langeland i Frende.

- Det er eier og de som er ansvarlige for driften i et bygg som skal sikre at nødvendig FDV-dokumentasjon av arbeidet som er gjort blir mottatt. Men ofte skjer ikke det, avslutter Sandmæl. 

FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. En undersøkelse fra 2015 fra Direktoratet for byggkvalitet viser at mange byggforvaltere ikke vet hva som kreves av dem. Rett over halvparten av byggeierne hadde informasjonen de trengte, mens hele ni av ti hadde vært i situasjoner hvor de hadde trengt slik dokumentasjon. Nå er håpet at den nye avtalen skal bidra til bedret kunnskap og brannsikkerhet for Frende sine kunder over hele landet. 


Våre forsikringer