Aktuelt

Påbudt ansvarsforsikring på el-sparkesykler

DSC06919.jpg

Hva dekker ansvarsforsikringen?

Ansvarsforsikringen vil dekke skader på fører og andre personer,  i tillegg til andre sine eiendeler og eiendom. Den dekker ikke eventuelle skader på ditt eget kjøretøy. 

Fra 1. januar 2023 er det påbudt med en ansvarsforsikring på el-sparkesykler. Dette betyr at hvis du har el-sparkesykkel må du forsikre den. Endringen gjelder også for bedrifter som har el-sparkesykler de ansatte kan bruke.


Bakgrunnen for vedtaket

El-sparkesyklene har blitt veldig populære de siste årene. Du kan leie kjøretøyet i de fleste storbyer, men mange har også kjøpt en privat. Bruken har gitt en klar økning i skader og ulykker. Derfor satte myndighetene i juni føringer på blant annet promillegrense, påbud med hjelm for barn opptil 15 år, og en nedre aldersgrense på 12 år. Tidligere har det også blitt innført forbud mot mer enn en fører på el-sparkesykkelen.

Den store endringen fra myndighetene nå, er at el-sparkesykler blir definert som
en liten elektrisk motorvogn og blir forsikringspliktige. Dette betyr at du må ha en ansvarsforsikring. Hvis du ikke er forsikret og det skjer et uhell hvor du er skyld i en skade på andre eller på ting, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg, fordi du må betale selv. Foreldre tar det økonomiske ansvaret dersom det er et barn som kjører uforsikret og gjør skade. Forsikringen kan også være til stor økonomisk hjelp hvis fører selv blir skadet. 

Hva regnes som en liten elektrisk motorvogn?

Mindre kjøretøy som går mellom 10 og 20 kilometer i timen. Noen eksempler er el-sparkesykkel, segway, hoverboard og ståhjuling. Lovendringen gjelder ikke for el-sykkel.

Er el-sparkesykkelen dekket på andre forsikringer?

Med endringen i lovverket opphører dagens dekning for el-sparkesykler i innbo- og reiseforsikringen til Frende (både privat og bedrift), samt i Frende ung.

Har du kjøpt forsikring hos en forhandler? Sannsynligvis dekker den kun skader på selve sparkesykkelen. Det betyr at du trenger en egen ansvarsforsikring for å kunne bruke den lovlig. Hvis du kun leier en el-sparkesykkel, er det utleieselskapet som er ansvarlig for forsikringen.

Regler for el-sparkesykler oppsummert

  • Maks konstruktiv hastighet på 20 km/t
  • Aldergrense på 12 år
  • Påbud med hjelm for barn under 15 år
  • Maks en fører på el-sparkesykkelen
  • Promillegrense på 0,2
  • Lav fart og varsomhet på fortau
  • Ansvarsforsikring pålagt utleieselskap 01.09.22
  • Ansvarsforsikring pålagt eiere av el-sparkesykler 01.01.23

Krav til el-sparkesykkel for å kunne forsikre den

For å kunne forsikre el-sparkesykkelen, er det også noen nye regler som gjelder. El-sparkesykkelen skal ikke kunne kjøre fortere enn 20 kilometer i timen. Gjør den det, er den ikke lovlig å bruke, og kan ikke forsikres. Kjøretøyet kan heller ikke være mer enn 85 cm i bredden og 120 cm i lengden. Vekten kan ikke være mer enn 70 kilo. El-sparkesykkelen bør også ha et et serienummer eller identifikasjonsnummer. Kravene for el-sparkesykler gjelder også de andre elektriske kjøretøyene i faktaboksen. 

Hva dekker ansvarsforsikringen jeg må ha?

Ansvarsforsikringen for el-sparkesykkelen må du ha. Den dekker skader som påføres fører og andre mennesker, og andres eiendom og eiendeler. Vil du ha forsikring mot skader på selve el-sparkesykkelen, etter brann eller tyveri, må du ha en egen dekning.

Våre forsikringer