Vi bygger ny hytte til deg

Går hytta tapt i brann, hjelper vi deg hele veien til ny hytte står klar.

Går hytta tapt i brann, hjelper vi deg hele veien til ny hytte står klar.

Hytta står i flammer og uerstattelige minner går opp i røyk. Det er ikke lett å håndtere det praktiske i en slik situasjon. Det er derfor du har hytteforsikring.

Vi hjelper deg tilbake til hyttedrømmen så raskt som mulig.


Fullverdiforsikring

Fullverdiforsikrede hytter i Frende har fullverdigaranti. Det betyr at vi bygger ny hytte til deg, uavhengig av opprinnelig forsikringssum, hyttens alder og slitasje. Så hvis du er så uheldig og opplever at hytta blir totalskadet, bygger vi ny hytte til deg, og hjelper deg til du kan flytte inn igjen.

Inkludert i forsikringen er også rydding av branntomten.

Frende har fullverdigaranti på begge hytteforsikringene, både standard og utvidet dekning.

Dekker tap mens hytta repareres

Hvis hytta blir skadet dekker vi dine økonomiske tap.

Ved større reparasjoner eller gjenoppbygging etter brann kan du ikke bruke hytta. Hytteforsikringen vår dekker de økonomiske tapene dine. 

Hvis uhellet er ute gjør vi i Frende alt vi kan for at du skal få en så problemfri opplevelse som mulig. Vi beregner gjenoppføringsprisen på hytta og kompenserer deg for denne. Dermed kan hytta gjenreises i samme stand og standard som den var før skaden. 


Dekker tapte utleieinntekter 

I hverdagen er det godt å vite at du har stabile inntekter. En plutselig og varig reduksjon i leieinntekter du har regnet med kan være dramatisk. 

Hytteforsikringen til Frende dekker derfor tapte utleieinntekter opp til 50 000 kroner etter en skade. 

Trygt skadeoppgjør

Vi er der når du trenger oss som mest. 

Vi er der for deg når noe skjer og du trenger oss som mest. 

Det er når bilen streiker, når drømmeferien går i vasken eller når vannet fosser inn i kjelleren at vi virkelig får testet oss. Da gjør vi alt vi kan for å sikre en trygg, korrekt og personlig behandling av skadesaken din. 

Derfor er det fantastisk å få så gode tilbakemeldinger fra kundene våre. Gjennom flere år viser kundeundersøkelsen til EPSI Rating at vi er blant de aller beste i landet på skadeoppgjør. Senest i november 2023 kommer vi på toppen i skadehåndtering og kundetilfredshet i den landsomfattende undersøkelsen. 

Vi setter utrolig stor pris på de gode tilbakemeldingene og dette gir oss stor motivasjon til å bli enda bedre. Fordi vi bryr oss litt ekstra om deg, ditt og dine. 


Innfrir høye forventninger 

Kundene våre har høye forventninger til oss, og slik skal det være. Fra 2023-undersøkelsen sier EPSI Rating: 

"EPSI målingen har over mange år vist at kundenes skadesaker jevnt over håndteres godt. Det er dog tydelige forskjeller mellom de ulike selskapene vi måler, og denne gangen er det Frende som samlet sett får den beste tilbakemeldingen på måten de håndterer skadeoppgjøret i privatmarkedet."


Landets mest fornøyde kunder

I tillegg til landets beste skadeoppgjør viser EPSI 2023 at Frende også har blant landets mest fornøyde forsikringskunder.

Les mer om resultatene fra EPSI-undersøkelse 2023 her.