Bærekraft

Frende er klimapartner

Avtale.jpg
- Det er inspirerende og verdifullt for oss å være med i et fellesskap der ulike aktører kan dra nytte av hverandres erfaringer og ideer.

Det sier Elin Sture Næss, bærekraftsansvarlig hos Frende. Konsernet har gått inn i Klimapartnere, et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter som har som mål å finne klimavennlige løsninger som bidrar til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. 

- Vi jobber aktivt og systematisk med å sette bærekraftstrategien ut i livet. Som en del av dette arbeidet har det vært naturlig å bli med i Klimapartnere. Det stiller også konkrete krav til oss, sier Elin.

Torsdag 10. juni signerte hun og finansdirektør Marius Fredheim avtalen som gjør Frende til klimapartner. Signeringen fant sted under en lunsj i regi av Klimapartnerne Vestland i Snekkerbrakken på Bergenhus Festning. 

Snekkerbrakken.jpg
Elin Sture Næss og Marius Fredheim under signeringslunsjen på Bergenhus Festning.

- Det er positivt og viktig å være med i et fellesskap der medlemmene heier hverandre frem i en grønnere retning, sier Vegar Styve.

Forpliktende partnerskap

Klimapartnere ble startet i Agder i 2009 og teller i dag mer enn 300 medlemmer fra hele landet. Medlemmene kommer fra vidt forskjellige bransjer, som alt fra Hennig-Olsen Is og Haugesund kommune til Festspillene i Bergen og flere av eierbankene våre. Alle har et felles mål om å redusere utslipp av klimagasser. Som klimapartner forplikter vi oss også til å føre årlige klimaregnskap og oppnå miljøsertifisering.

Dette passer godt med det arbeidet Frende holder på med for tiden.

- Frende har vært klimanøytral virksomhet siden 2019, og sertifisert som Miljøfyrtårn i 2021. Vi jobber også systematisk med å få ned vårt eget CO2-utslipp, sier Vegar.

vegarelinmarius.jpg
Vegar Styve, Elin Sture Næss og Marius Fredheim er strålende fornøyde med at avtalen med Klimapartnere er i boks. Foto: Hugo Hatland

Inspirere og bli inspirert

Klimapartnere legger til rette for møter og samarbeid på tvers av bransjer, fag og regioner.

- Det er inspirerende og verdifullt for oss å være med, og bidra, i et fellesskap der ulike aktører drar nytte av hverandres erfaringer og ideer innen grønn næringsutvikling, sier Elin.

I tillegg til den positive smitteeffekten et slikt samarbeid har mellom de ulike klimapartnerne, ønsker Frende også å involvere sin egen krets.

- Vi i Frende skal bli bedre og mer konkrete på klimaavtrykket og klimaarbeidet vårt i alle ledd. Et overordnet mål er at alle våre leverandører og øvrige samarbeidspartnere skal bli klimanøytrale. Nå skal vi jobbe sammen med kunder, eiere og leverandører for å hindre negativ påvirkning på samfunnet, sier Vegar Styve.