Trygt skadeoppgjør

Vi er der når du trenger oss som mest. 

Vi er der for deg når noe skjer og du trenger oss som mest. 

Det er når bilen streiker, når drømmeferien går i vasken eller når vannet fosser inn i kjelleren at vi virkelig får testet oss. Da gjør vi alt vi kan for å sikre en trygg, korrekt og personlig behandling av skadesaken din. 

Derfor er det fantastisk å få så gode tilbakemeldinger fra kundene våre. Gjennom flere år viser kundeundersøkelsen til EPSI Rating at vi er blant de aller beste i landet på skadeoppgjør. Senest i november 2023 kommer vi på toppen i skadehåndtering og kundetilfredshet i den landsomfattende undersøkelsen. 

Vi setter utrolig stor pris på de gode tilbakemeldingene og dette gir oss stor motivasjon til å bli enda bedre. Fordi vi bryr oss litt ekstra om deg, ditt og dine. 


Innfrir høye forventninger 

Kundene våre har høye forventninger til oss, og slik skal det være. Fra 2023-undersøkelsen sier EPSI Rating: 

"EPSI målingen har over mange år vist at kundenes skadesaker jevnt over håndteres godt. Det er dog tydelige forskjeller mellom de ulike selskapene vi måler, og denne gangen er det Frende som samlet sett får den beste tilbakemeldingen på måten de håndterer skadeoppgjøret i privatmarkedet."


Landets mest fornøyde kunder

I tillegg til landets beste skadeoppgjør viser EPSI 2023 at Frende også har blant landets mest fornøyde forsikringskunder.

Les mer om resultatene fra EPSI-undersøkelse 2023 her.