Trygghet for de rundt deg

Slik sikrer forsikringen de du er mest glad i. 

Har du tenkt over hvordan dine nærmeste vil klare seg økonomisk hvis du dør? 

Har du og samboer eller ektefelle felles boliglån? Da er det lurt å kjøpe en livsforsikring. Hvis det verste skulle skje må boliglån, billån og andre regninger likevel betales. Men da med kun en inntekt. 

En livsforsikring hjelper den som sitter igjen med det økonomiske i en vanskelig tid. 

Slik hjelper livsforsikringen 

  • Boliglånet kan betales ned helt eller delvis, slik at familien unngår å måtte selge boligen 
  • Barna får en bedre økonomisk fremtid 
  • Samboer eller ektefelle kan ha råd til å jobbe mindre i en krevende periode 
  • Hvis den som dør har barn fra før kan en livsforsikring brukes til å betale ut særkullsbarn, slik at den som sitter igjen kan bli boende på samme sted etter et arveoppgjør 
Du bestemmer selv hvem som skal få utbetalingen og vi hjelper deg med å ordne dette akkurat slik du selv vil.