Best på uførepensjon

Uførepensjon gir månedlig utbetaling. Dette er vår beste uføreforsikring. 

Frende har oppjustert de årlige utbetalingene med 4,6 prosent de siste fem årene. 

Vi synes det er helt urimelig at en 20-åring som blir ufør skal få utbetalt den samme summen 40 år senere, når han eller hun runder 60.

Tør du ha en uførerente som ikke oppjusterer utbetalingen årlig?


Frende har størst årlig økning i bransjen

I Frende regulerer vi den årlige utbetalingen etter en såkalt overskuddsdeling. Det betyr at utbetalingene oppjusteres årlig med et eventuelt overskudd på uføreforsikringen

I snitt har Frende oppjustert de årlige utbetalingene med 4,6 prosent de siste fem årene. Vi er et av få selskaper som oppjusterer utbetalingen.

En økning med noen prosent årlig høres kanskje ikke betydelig ut, men i det lange løp er summene store – og avgjørende. 

I Frende kan du få en uførerente som dekker inntil 90 prosent av inntekten din, inkludert det du får fra Folketrygden.