Best på uførepensjon

Frende er blant de få som øker utbetalingen av barnets viktigste dekning hvert år. 

Frende har økt utbetalingen av uførepensjon med 3,5 prosent i snitt hvert år siden oppstarten. 

Vi synes det er helt urimelig at en 20-åring som blir ufør skal få utbetalt den samme summen 47 år senere, når han eller hun runder 67. Derfor har vi økt utbetalingen hvert eneste år siden vi lanserte vår barneforsikring. 

Tør du ha en barneforsikring som ikke regulerer uførepensjonen etter påbegynt utbetaling? 


Så stor er forskjellen

En økning med noen prosent årlig høres kanskje ikke betydelig ut, men i det lange løp er summene store – og avgjørende. 

La oss se på et eksempel der vi for enkelthets skyld tenker at utbetalingen er 1 G i 1976 og 1 G i 2018. Hvis et barn med barneforsikring hadde blitt ufør som 20-åring i 1976, ville han eller hun fått utbetalt 11 800 kroner årlig. Uten regulering ville vedkommende fortsatt fått kun 11 800 kroner i 2018. Det er under 1000 kroner per måned. Hadde barneforsikringen vært G-regulert ville han eller hun fått utbetalt 93 634 kroner per år i 2018. Den årlige forskjellen er altså på 81 834 kroner (kilde: Dagbladet). 


Frende har størst årlig økning i bransjen

I Frende regulerer vi ikke den årlige utbetalingen etter økningen i folketrygdens grunnbeløp (G), men vi regulerer etter en såkalt overskuddsdeling. Det betyr at utbetalingene oppjusteres årlig med overskuddet vi eventuelt har på barneforsikringen. 

I snitt har det betydd en årlig økning i utbetalingene av uførepensjon med 3,5 prosent hos Frende. Kun en av våre konkurrenter oppjusterer sin utbetaling av barneforsikring etter den er påbegynt, men hos dem er snittet cirka 1 prosent årlig de siste fem årene.