Alle er velkomne hos oss

Ansatte feirer seier i EPSI 2019

I Frende er likestilling, mangfold og inkludering en selvfølge. Og ikke minst en styrke.   

Variasjon gir oss nye perspektiver og bidrar mye til at vi trives på jobb. Vi tenker at hverdagen fort ville blitt kjedelig om alle de nesten 330 frendene var like.  

Som en bonus viser forskning at det er lønnsomt. Konsulentselskapet McKinsey har nemlig funnet ut at mangfold gir økt produktivitet, innovasjon og inntjening. En super vinn-vinn-situasjon for Frende!  

Mangfold som strategi  

Derfor har vi ansatte fra alle landsdeler og fra mange steder i verden. Vi har folk med tunge doktorgrader og andre som er selvlærte. Vi har skeive, streite og de som ikke ser noen grunn til å definere seg selv.   

Vi har evig single og etablerte storfamilier. Vi har de som elsker det sosiale rundt kaffemaskinen og de som trives best på hjemmekontor.  

Vi har selvsagt omtrent like mange kvinnelige og mannlige ansatte. Vi har ringrevene som har jobbet her siden oppstarten i 2007 og de helt ferske som ikke kan noe om forsikring.  

Alle har ulike erfaringer, meninger og perspektiver. Alle har ulik kompetanse og bidrar til at frendefamilien blir stadig større og sterkere. Vi kommer til å bli enda flere i fremtiden og er sikker på at fokuset vårt på mangfold gjør at vi tiltrekker oss de beste ansatte.