Produktinformasjon (IPID)

IPID (Insurance Product Information Document) er standardiserte produktark med kortfattet informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. 

Vilkar.png

Kjøretøy

Båt og fritid

Båtforsikring (pdf)
Reiseforsikring (pdf)
Frende Ung (pdf)
Hunde- og katteforsikring (pdf)

https://www.frende.no/documents/229/Produktark_-_IPID_Hund-_og_katteforsikring_nbnkEVt.pdfHus og innbo

Liv og helse