Dekket ved varig skade

En ulykke kommer brått og kan ramme alle. Unngå økonomisk katastrofe. 

Vi kan ikke forsikre deg mot alvorlige ulykker, men vi kan gjøre det lettere å leve med de økonomiske konsekvensene av en varig skade. 

Forhåpentligvis får du aldri bruk for en ulykkesforsikring, men hvis du rammes av en ulykke som gir varig skade kan den vise seg enormt viktig. Frende sin ulykkesforsikring er rimelig og gir god dekning når ulykken er ute. 

I Frende får du en fleksibel forsikring, og du velger selv om du vil ha en ulykkesforsikring som dekker deg både på fritiden og i arbeidstiden, eller kun en av delene. Du velger også om du vil forsikre deg mot både invaliditet og død ved ulykke. 

Skulle du omkomme i en ulykke, er det dine etterlatte som får erstatningsutbetalingen fra ulykkesforsikringen.