Hvis hunden blir borte

Tapsdekning gir erstatning hvis hunden din dør eller blir stjålet.

Velger du tapsdekning kan hundeforsikringen gi utbetaling om hunden din dør eller blir stjålet.

Forsikringssummen du ønsker på tapsdekningen for hunden din velger du selv. Maksimal dekning er 50 000 kroner. 


Tapsdekningen gjelder

  • Hund som dør eller må avlives på grunn av sykdom eller ulykke
  • Hund som forsvinner eller blir stjålet
  • Hund som blir livsvarig invalid
  • Bruks- eller jakthund som ikke lenger kan brukes som dette
  • Det er ingen egenandel ved tap av hund

Hunder mellom fem uker og seks år (til og med åtte år ved overføring fra annet forsikringsselskap) kan forsikres.