Gode behandlings-dekninger

Det kan bli dyrt å gi hunden din best mulig behandling uten forsikring.

Operasjon eller behandling hos veterinær blir fort dyrt uten forsikring. Med riktige dekninger får hunden din den beste behandlingen uten at det koster skjorta. 

Veterinærdekningen vår kan utvides med dekning for tannsykdommer og medisinutgifter. Hunder mellom fem uker og seks år kan forsikres hos oss (til og med åtte år hvis forsikringen flyttes fra annet selskap). 

Veterinærutgifter 

Du velger forsikringssum inntil 50 000 kroner. Summen gjelder per forsikringsår og per skadetilfelle. 

  • Medisinsk undersøkelse og behandling av din syke eller skadde hund er dekket. 
  • Medisiner og materiell som veterinæren bruker er dekket. 
  • Nødvendig opphold for hunden på dyrehospital eller -klinikk er dekket. 

Tannsykdommer

Du kan utvide forsikringen til å dekke tannsykdommer. 

  • Forsikringssummen er 20 000 kroner. Summen gjelder per forsikringsår og per skadetilfelle. 
  • Behandling av tann- og tannkjøttsykdommer er dekket. 

Medisinutgifter

Du kan utvide forsikringen til å dekke medisiner. 

  • Forsikringssummen er 20 000 kroner. Summen gjelder per forsikringsår og per skadetilfelle. 
  • Reseptbelagte medisiner som hunden trenger etter behandling hos veterinær er dekket.