Aktuelt

- Vil unngå konflikter og usikkerhet i eiendomsbransjen

Christian Ringnes og Frendes Erik Bjordal åpnet senteret

Vi er med på etableringen av Norges første Kompetansesenter for brann- og driftspersonell. Her samler 20 selskaper sin brede fagkunnskap for å vise brannforebygging i teori og praksis. Det helt unike er fokuset på forskrifter, kontroll og dokumentasjon, hvor vi ser at svært mange av kundene våre sliter med oversikten.

Forskrift om brannforebygging stiller strenge krav til både eier og leietaker. I Frende jobber vi aktivt med å følge opp kundene, men vi ser at mange sliter med oversikten. Derfor har vi engasjert oss i etableringen av det nye Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell.

Senteret samler Norges bredeste fagkompetanse på brannsikkerhet og forebygging under ett tak, og ble åpnet av Christian Ringnes og Frendes Erik Bjordal 12. april. 

Alle som eier en eiendom eller følger opp driften på vegne av eier er ansvarlige for at brannsikkerheten er ivaretatt med riktig funksjon og dokumentasjon.

- Mange er ikke klar over dette, og er usikre på hvem som skal gjøre hva. En stor andel er ikke klar over hva riktig funksjon og dokumentasjon innebærer, sier Anders Sandmæl, daglig leder i Dokumentert AS og initiativtaker til nytt Kompetansesenter for brann og driftspersonell AS.

Vil unngå avkortning, regress og konflikter

- Usikkerheten skaper økende konfliktnivå i eiendoms- og entreprenørbransjen, med mange feil og mangler på nye bygg. I andre enden følger brannvesenet og forsikringsbransjen eier og leietakere tettere opp, både forebyggende og etter brannskade. Både avkortning og regress øker, sier Sandmæl.

- Vi skal bidra til at konfliktnivået går ned, og kvalitet og kunnskapsnivå går opp, sier han, og forteller at det til nå har vært vanskelig å få oversikt, fordi kompetansen vært spredt på mange selskap.

All fagkunnskap under samme tak

Nå samles kompetansen på Skøyen, i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell som åpner 12. april. Frende Forsikring er først ut i forsikringbransjen, og et av 20 selskap som har inngått samarbeid med Dokumentert AS for å tette kunnskapshull om brannsikkerhet. Andre bidragsytere er Fire Eater, Brann og sikkerhetsforum, Bravida, Øglænd System, Kaeser kompressorer, Xylem, advokatfirmaet Brækhus, Sealand, TQM, Micro Matic, PID Solution, Jet Bramo, GPBMnordic, HIKVision, Creo Nordic, Vifter & Miljø, Servicetelefonen, Schneider Electric. Flere er markedsledende innen brannsikring, forebygging og HMS.

- Dette er den bredeste fagkompetanse på brannsikkerhet, forebygging og HMS som er samlet på ett sted i Norge. Flere er markedsledende på sine felt, sier Anders Sandmæl.

Demonstrasjoner, teori og praksis

I en unik kombinasjon av teori og praksis, bidrar de forskjellige firmaene med utstyr, installasjoner og mengder av kunnskap.

På åpningsdagen blir det blant annet fullskala forsøk med gass-slukkeanlegg, trykksetting av trapperom som kan hindre evakuering, og eksempler på branntetting og brannskiller som faktisk ikke er tette.

- Hva er mulige konsekvenser for eier, leietager og totalentreprenør om dette avdekkes ved overlevering, eller først etter en brann, sier Sandmæl.

Brannforebygging og strenge forskrifter

- Forskrift om brannforebygging er nylig revidert, og stiller strenge krav til både eier og leietaker. I Frende jobber vi aktivt med å følge opp kundene, slik forskriftene er ivaretatt. Men vi ser at mange sliter med oversikten, og derfor har vi engasjert oss i etableringen av Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell, sier salgs- og markedsdirektør i Frende, Erik Bjordal.

- Vi har et felles mål om at brannsikkerheten er ivaretatt og dokumentert, slik at en brann får minst mulig konsekvens for alle de berørte, sier Bjordal.

Lærer om dokumentasjon og kontroll

At så bred kompetanse samles på Skøyen, gjør det mulig å vise funksjonene hver for seg og samlet.

- Dette gjør det mulig for driftspersonell, eiere og brannvesen å forstå hva som kreves av dem, sier daglig leder Anders Sandmæl.

Gjennom kurs og demonstrasjoner synliggjøres hvilken dokumentasjon som skal foreligge når bygget er nytt, og gjennom byggets levetid. Samtidig kan eier og driftspersonell kontrollere at eksterne som utfører kontroll og vedlikehold har den nødvendige kompetanse og leverer den nødvendige dokumentasjon.

- Hit kan en vaktmester eller driftssjef komme og lære; hvilket ansvar har jeg, hva skal jeg gjøre for å gjøre en god jobb? Hit kommer også brannvesenet med forebyggende avdeling, for å oppdatere seg foran sine mange tilsyn, forteller daglig leder Anders Sandmæl.