TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Oppstartsprofiler

Her kan du se hvilke oppstartsprofiler du kan velge mellom når du etablerer IPS-avtale hos Frende. 

Når avtalen er etablert står du fritt til å endre investeringsvalg. Du kan gjøre endringer i nettbanken din eller ved skriftlig melding til banken. 

Oppstartsprofilene har ulik andel av aksjer og renter. Tallet i navnet på oppstartsprofilen representerer aksjeandelen. 

Oppstartsprofil Forvaltningskostnader
Frende Rente IPS 0,50 % av årlig saldo
Frende 20 IPS 0,58 % av årlig saldo
Frende 50 IPS 0,69 % av årlig saldo
Frende 80 IPS 0,80 % av årlig saldo
Frende 100 IPS 0,88 % av årlig saldo

Løpende kostnader i fondene kan variere fra år til år. Vi gjør oppmerksom på at oppstartsprofilen ikke en profil som du eier andeler i, men en målsatt sammensetning av fond. Du eier andeler i de underliggende fondene gjennom Frende Livsforsikring AS. Sammensetningen din av fondene kan ha avvik i forhold til den målsatte sammensetningen som følge av innbetalinger, rebalanseringer og fondsbytter.

Det koster ingenting å opprette IPS hos oss, og vi har ingen administrasjonskostnader i oppsparingstiden. Du betaler årlig forvaltningskostnad for de underliggende fondene i investeringsvalget ditt. 

I utbetalingstiden plasseres pensjonskapitalen i Frende Forsikring sin garantiportefølje. Prisen for rentegarantien i denne porteføljen belastes pensjonskapitalen. 

Hvilke fond du kan velge mellom hvis du skal endre investeringsvalg etter at avtalen er etablert varierer ut fra hvilke av våre samarbeidsbanker du kjøper individuell pensjonssparing (IPS) hos. 

Våre forsikringer