TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Har du gammel IPS hos Frende?

Dame putter penger på sparepris. Individuell pensjonssparing (IPS).

Her er alt du trenger å vite om gammel IPS hos Frende. Les om investeringsvalg, spareprofiler, markedsinformasjon og avkastning. 

Oppsparte midler er bundet til pensjonsformål og kan tidligst utbetales ved fylte 62 år eller ved lovbestemt pensjonsalder. Du velger selv hvor lenge utbetalingen skal vare, men minimum utbetalingsperiode er 10 år. Ved eiers død, vil hele saldoen utbetales til etterlatte. Det påløper et månedlig administrasjonsgebyr på 30 kroner. 

Utbetalinger fra den nye IPS-ordningen beskattes kun som alminnelig inntekt. Tidligere ble uttak beskattet som pensjonsinntekt. Med satser for 2018 reduseres beskatningen av uttak fra inntil 43,6 prosent til 23 prosent. Vi anbefaler at du stopper sparingen i den gamle ordningen og oppretter ny avtale. 

Investeringsvalg og spareprofiler

Se hvilke spareprofiler du kan velge mellom når du etablerer avtale. 

Når avtalen er etablert kan du selg endre til andre tilgjengelige fond. 

Startprofil Forvaltningskostnader
100 prosent bankinnskudd 0 prosent av årlig saldo
20 prosent fond - 80 prosent bank 0,05 prosent av årlig saldo
50 prosent fond - 50 prosent bank 0,125 prosent av årlig saldo
80 prosent fond - 20 prosent bank 0,20 prosent av årlig saldo
100 prosent aksjefond 0,25 prosent av årlig saldo

Hvilke fond kan du velge mellom?

Fondsutvalget varierer ut fra hvilke av våre samarbeidsbanker du kjøper individuell pensjonssparing (IPS) hos. 

Utvalget inkluderer fond fra KLP,  DNB, Skagen, Holberg og Odin. 

Våre forsikringer