Uføreforsikring

Kan du klare deg med betydelig lavere inntekt enn du har i dag? Hvis ikke, råder vi deg til å forsikre inntekten din ved å tegne en uføreforsikring.

Den økonomiske konsekvensen av å bli ufør kan faktisk sammenlignes med å krasje en bil hvert eneste år resten av livet. Likevel er det langt flere som forsikrer bilen enn inntekten.

Ta kontakt med oss i dag for rådgivning om hvordan du kan sikre inntekten din.

banner image
Folketrygden dekker maksimalt 66 % av lønnen din opp til 6 G, som p.t. tilsvarer ca. 366 000,-
Jo mer du tjener, jo lavere prosentandel vil du som ufør få fra folketrygden. Med en inntekt på 600.000 vil for eksempel uføretrygden fra folketrygden utgjøre 66 prosent av lønn, mens med en inntekt på 1.000.000 utgjør uføretrygden 36 prosent av lønn. Har du i tillegg ordninger gjennom arbeidsgiver, er det viktig å være oppmerksom på at selv den aller beste ordningen gir deg maksimalt 75 prosent av nåværende inntekt ved uførhet.
Uførepensjon er vår beste uføreforsikring, og sikrer deg en månedlig utbetaling når du har vært syk i mer enn ett år.
Er du 50 prosent ufør eller mer, får du full utbetaling helt til du er 67 år. Forsikringssummen velger du selv.  Rådgiveren din kan hjelpe deg med å finne en god løsning i forhold til din inntekt og dine økonomiske forpliktelser.
Uføre Pluss er en uføreforsikring som gir deg engangsutbetaling dersom du blir ufør. I tillegg vil du få forskuttert deler av summen etter at du har vært arbeidsufør i ett år.
Dersom du har vært sykmeldt 50 prosent eller mer i ett år, gir denne forsikringen deg rett til utbetaling. Du får da utbetalt et forskudd på inntil 1 prosent av forsikringssummen hver måned. Dersom du blir varig ufør, vil du få utbetalt det avtalte beløpet med fradrag for forskuddet.

Nyttige dokumenter

For å lese disse dokumentene trenger du en pdf-leser på maskinen din. Denne kan du laste ned her.