Kritisk sykdom

God helse er en forutsetning for å kunne leve det livet man ønsker. Dessverre rammes mange av alvorlig sykdom som kan bidra til redusert livskvalitet. Da er det avgjørende at man ikke blir rammet av store økonomiske belastninger i tillegg. Kritisk sykdom forsikring gir deg og din familie den økonomiske tryggheten dere trenger i en krevende tid.

Kritisk sykdom forsikring omfatter en rekke sykdommer, og gir deg en engangsutbetaling dersom det blir stilt en diagnose.

Vi sørger for rask utbetaling etter at diagnosen er stilt, og du bestemmer selv hva du vil bruke pengene til.

banner image
Hvor mye har du behov for dersom du skulle bli alvorlig syk?
Noen trenger penger til ombygging av bolig eller til å betale ned på gjeld, mens andre vil ha penger til å fristille familiemedlemmer fra arbeid i en periode. Du kan selv bestemme forsikringssummen opptil 10 G. Rådgiverne i våre samarbeidsbanker hjelper deg med å finne riktig forsikringssum.
Vi gir deg utbetaling etter at diagnosen er stilt og du bestemmer selv hva du vil bruke pengene til
Det er godt å vite at du får en ekstra økonomisk trygghet som kan hjelpe deg i en vanskelig sykdomssituasjon. En slik forsikring kan også bidra til at en omsorgsperson kan ta permisjon fra arbeid.  Forsikringen gir et raskt oppgjør. Utbetalingen skjer etter 30 dager, og du står fritt til å disponere pengene selv.
Forsikringen omfatter en rekke diagnoser, for eksempel livstruende kreft, hjerneslag eller hjerteinfarkt
Forsikringen dekker også en rekke av andre, alvorlige diagnoser som for eksempel nyresvikt, Parkinsons, hjerteoperasjon, organtransplantasjon, alvorlig angina, døvhet, blindhet og tap av armer eller ben.   For flere diagnoser som dekkes, se "Hva dekker forsikringen?"

Nyttige dokumenter

For å lese disse dokumentene trenger du en pdf-leser på maskinen din. Denne kan du laste ned her.