Dødsfallsforsikring

Det er viktig at familien din er sikret økonomisk dersom du skulle falle fra. Dødsfallsforsikring gir dere den tryggheten dere trenger.

banner image
Vi kan hjelpe deg å se på hva som blir de økonomiske konsekvensene av et dødsfall i familien
Du bør vurdere hva som blir de økonomiske konsekvensene dersom en av de voksne i familien skulle falle fra. For eksempel bør alle samboere som har barn tenke spesielt nøye igjennom hvilke forsikringer de har behov for. Rådgiverne i våre samarbeidsbanker kan hjelpe deg.
Med vår dødsfallsforsikring kan du være sikker på at dine etterlatte får utbetaling
Det finnes mange dødsfallsforsikringer på markedet. Vi er opptatt av at våre forsikringer skal være enkle og gode, derfor vil alle dødsårsaker gi utbetaling fra forsikringen.
Det er spesielt viktig med dødsfallsforsikring for deg som har ektefelle, samboer eller barn
Har du barn eller andre som er økonomisk avhengig av deg? Dødsfallsforsikring er viktig både for deg som har gjeld sammen med andre og deg som har forsørgeransvar. Forsikringen kan for eksempel benyttes til å betale ned gjeld, slik at dine etterlatte slipper å bytte bolig dersom du skulle falle fra. Hvis du har samboer og særkullsbarn kan denne forsikringen også sikre at gjenlevende samboer har mulighet til å både beholde bolig, og utbetale arv.

Nyttige dokumenter

For å lese disse dokumentene trenger du en pdf-leser på maskinen din. Denne kan du laste ned her.