Ulykkesforsikring

Du kan velge om du vil tegne ulykkesforsikring som dekker deg i både fritiden og arbeidstiden, eller kun én av delene.

Du kan velge mellom fire ulike dekninger etter hva som passer for deg
Du kan forsikre deg for både invaliditet og død ved ulykke. I fritiden og/eller i arbeidstiden.
For barn under 16 år gjelder fritidsdekning hele døgnet
Du kan sikre barnet ditt 24 timer i døgnet for invaliditet og/eller død ved ulykke, ved å tegne fritidsdekninger.
Egenandel
Egenandel for behandlingsutgifter er kr 1.000. For øvrig ingen egenandel.
Nyttig informasjon

Nyttige dokumenter

For å lese disse dokumentene trenger du en pdf-leser på maskinen din. Denne kan du laste ned her.