Strategidirektør

Vi søker strategidirektør som vil få ansvar for Frendes strategiprosesser.

Ansvarsområder og oppgaver

Stillingen innebærer å tilrettelegge selve prosessen for strategiutvikling og strategiimplementering på en effektiv måte i samråd med ledergruppen. Strategidirektøren skal også tilrettelegge for styrebehandling og styrerapportering av strategi og de strategiske målsetningene.

Å analysere interne og eksterne faktorer som kan påvirke Frende både i det korte og det lange bildet, står sentralt i stillingen. Vår strategidirektør vil også, sammen med konsernsjef, være ansvarlig for å kommunisere og iverksette strategien i Frende, og se til at den blir fulgt opp og målt for å sikre at den gir ønskede resultater. 

Sammen med direktørene for de ulike forretningsområdene vil strategidirektøren ha ansvar for å sikre at alle enheter arbeider målrettet mot de samme strategiske målene.

I rollen får du ansvar for å identifisere muligheter for vekst og utvikling, samt utvikle forretningsmodeller og planer for å realisere disse mulighetene.

Strategidirektøren vil også få ansvar for å gjennomføre viktige strategiske prosesser/prosjekter som ikke naturlig hører inn under de andre enhetene i Frende.

Stillingen inngår i Frendes konsernledelse.

Ansvar

• Ansvarlig for å fasilitere og skape gode strategiutviklingsprosesser i selskapet

• Lede strategiske prosjekter

• Ansvarlig for rapportering på strategiske mål; utvikling og fremdrift

• Sikre at ledergruppen har nødvendig informasjon for å følge opp og støtte strategiimplementering

• Ansvarlig for å sikre løpende oppdatert markedsinformasjon (bransje, konkurrenter, kundetrender mm.)

• Ansvarlig for interne og eksterne analyser som grunnlag for strategiprosessen (overvåkning)

• Definere og vedlikeholde strategiske endringsinitiativer i samsvar med Frendes strategi

• Styrerapportering av strategi og strategiske mål

• Ansvarlig for implementering og kommunikasjon av strategiske hovedprioriteringer i Frende

• Skape energi i Frende, og samle alle ansatte rundt de felles målene

Viktige arbeidsoppgaver

• Støtte alle deler av organisasjonen i prosessen med å oversette strategi til praksis, og kvittere ut relevante KPI’er og mål

• Overvåke gjennomføring av strategiske initiativer, og optimalisere, justere, endre eller eskalere når nødvendig

• Lede viktige strategiske prosjekter

• Personalansvar for senior strategikonsulent

• Overordnet ansvar for omverdenovervåking

• Produsere presentasjoner for konsernsjef til bruk i ulike fora

• Fasilitere og organisere konsernledelsens ledermøter

Suksesskriterier for rollen 

Vi søker deg som har et strategisk tankesett, som er analytisk sterk og utfordrer til endring på en konstruktiv måte. En problemløser, som formidler strategi og mål på en enkel, tydelig og inspirerende måte. En som bidrar til å bygge en kultur preget av sult, samarbeid og åpenhet, og ikke minst deling av ressurser, kunnskap og erfaring på tvers i organisasjonen. En som lytter seg inn, som skaper tillit internt og eksternt, som er sulten og utålmodig, men som opptrer rolig og konstruktivt også i pressende situasjoner. En som er god til å gi jevnlige tilbakemeldinger og følge opp leveranser og resultater. En som forstår hva som skal til for å skape engasjement og entusiasme i en organisasjon.

Rapportering og organisasjon

Rapporterer til konsernsjef.  Medlem av konsernledergruppen. Personalansvar.

Lokalisering og reise

Arbeidssted er Bergen, Jonsvoll.

Kontakt gjerne Atle Bønes, telefon 928 89 420, atle@bonesvirik.no, eller Cathrine Sørensen, cathrine@bonesvirik.no, telefon 484 00 100, begge Bønes Virik, eller Vegar Styve, konsernsjef Frende, telefon 958 32 602, vegar.styve@frende.no, for nærmere informasjon om denne spennende stillingen. 

Om ønskelig vil henvendelser til Bønes Virik innledningsvis bli behandlet fortrolig overfor oppdragsgiver. 

Søknadsfrist

4. oktober 2023

Om Frende

I Frende vet vi at mangfold er en styrke. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, seksuell orientering, etnisitet, livssyn og bakgrunn. Lokalene våre i Jonsvollskvartalet midt i Bergen sentrum er universelt utformet. 

Som frender bryr vi oss litt ekstra, om kundene, kolleger – og miljøet rundt oss. Vi er stolte over at vi som jobber her scorer arbeidsplassen vår høyt på trivsel og godt arbeidsmiljø. 

Frende Forsikring eies av 25 sparebanker og tidligere brannkasser. Vi har over 300 ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og mer enn 250 000 privat- og bedriftskunder med gode forsikringsløsninger innen liv- og skadeforsikring. Med dyktige rådgivere i bank, Varig og egne, er vi representert på 200 steder landet rundt. Siden oppstarten i 2007 har vi hatt en betydelig vekst, og vi har fortsatt store vekstambisjoner.

Vi er de som syns forsikring burde være like lett som det er trygt.