Personvernombud

Har du lyst å jobbe med personvern og juss?

Dette er drømmejobben for deg som liker både juss og teknologi. Som personvernombud blir du en viktig og etterspurt ressurs innen det meste som skjer av utvikling i Frende.  

Din kunnskap og kompetanse er viktig og helt nødvendig for å lykkes med målet vårt om å levere lettere og mer menneskelige forsikringer. Som PVO bidrar du til at vi videreutvikler bransjens beste og tryggeste IT-løsninger for kunder, distributører og medarbeidere. 

Du får delta i et godt nettverk sammen med personvernombud fra andre selskaper og utvikle deg innenfor et populært arbeidsområde i stor vekst. 


Om jobben  

Som PVO får du jobbe bredt med engasjerte og dyktige kollegaer. Du får en nøkkelrolle i mange spennende prosjekter. Du får bryne deg på problemstillinger om bruk av ny teknologi, kunstig intelligens og maskinlæring. I tillegg blir du en viktig bidragsyter i videreutviklingen av Frende sin personvernkultur. 

Du kontrollerer og veileder Frende i etterlevelsen av personvernregelverket. Du bistår kollegaene dine med å vurdere personvernkonsekvenser. Du vil være vårt kontaktpunkt mot Datatilsynet, vurdere mulige brudd på personopplysningssikkerheten og bidra til å kontrollere og utvikle policyer og andre styrende dokumenter. 

Rollen er uavhengig, og du rapporterer til Frendes øverste ledelse og styret. Stillingen er organisert samme med konsernjuridisk avdeling hvor du vil arbeide sammen med flinke og engasjerte kollegaer med god kompetanse og høy interesse for personvern. 


Om deg 

Vi søker deg som har juridisk eller IT-bakgrunn, med god kjennskap til personvernregelverket. Du er motivert for å jobbe sammen med utviklere og prosjektledere for å sikre en rask, smidig og god utvikling av Frendes løsninger og systemer innenfor rammene av personvernregelverket. 

Du har en oppriktig interesse for personvern og holder deg oppdatert på utviklingen. Vi tilrettelegger for deltakelse i personvernombudsnettverk, og du får delta på eksterne arrangementer og kurs med andre personvernombud. Du trives med å ha flere baller i luften, samtidig som du kan prioritere oppgaver med utgangspunkt i en risikobasert tilnærming. 

Du skriver godt, både i brev til Datatilsynet og i rapporter til ledelsen og styret. Du er strukturert og ser verdien av god dokumentasjon, klare policyer og oppdaterte prosessbeskrivelser og risikovurderinger. En stor del av jobben handler også om å veilede kollegaer og kunder, og du bør derfor ha evnen til å forklare komplekse tema på en lettfattelig og menneskelig måte. 


Hva får du hos oss? 

De som jobber i Frende, scorer arbeidsplassen sin over landsgjennomsnittet på trivsel og godt arbeidsmiljø. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, gode utviklingsmuligheter, en egen gruppe som lager sosiale tilbud for alle, flotte bedriftshytter, subsidiert personalresturant og moderne kontorlokaler midt i Bergen sentrum. 


Kontaktperson 

  • Tone Sævold, juridisk direktør, telefon 992 15 425
  • Tron Ingebrigtsen, IT-sikkerhetssjef, telefon 909 11 006 

Søk stillingen her 

Lenken går til finn.no, hvor søknaden leveres


Søknadsfrist 

19. september 2022


Om Frende

Som frender bryr vi oss litt ekstra, om kundene, kolleger – og miljøet rundt oss. Vi er stolte over at vi som jobber her scorer arbeidsplassen vår høyt på trivsel og godt arbeidsmiljø.

I Frende vet vi at mangfold er en styrke. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn og bakgrunn. Lokalene våre i Jonsvollskvartalet midt i Bergen sentrum er universelt utformet.

Frende Forsikring eies av 27 sparebanker og tidligere brannkasser. Vi har over 300 ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og mer enn 250 000 privat- og bedriftskunder med gode forsikringsløsninger innen liv- og skadeforsikring. Med dyktige rådgivere i bank, Varig og egne, er vi representert på 200 steder landet rundt. Siden oppstarten i 2007 har vi hatt en betydelig vekst, og vi har fortsatt store vekstambisjoner.

Vi er de som syns forsikring burde være like lett som det er trygt.