Leder aktuaravdelingen på liv

Vi søker en erfaren aktuar til å lede aktuaravdelingen i Frende Livsforsikring AS. Avdelingen jobber med å estimere avsetningene, prising, forsikringsanalyser, prosjektdeltagelse og mye annet. Gjennom forretningsforståelse skal vi bidra til verdiskapning og videreformidle kunnskapen på en god måte.


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for prising, reservering av nye og eksisterende produkter
 • Utarbeide prognoser, budsjetter og analyser
 • Følge opp og forhandle frem reassuranseprogram
 • Intern og ekstern rapportering
 • Videreutvikle og vedlikeholde Solvens II-modellen og bidra inn mot risikostyrings- og aktuarfunksjonen 

Kompetanse/erfaring

 • Aktuarutdannelse med erfaring fra personrisiko- og gruppelivsprodukter
 • God kjennskap til finansregulatorisk regelverk
 • Ledererfaring er en fordel

Personlige egenskaper

 • Forretningsorientert med god evne til å tenke strategisk
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne og kunne kommunisere med alle nivåer i organisasjonen
 • Tar ansvar og jobber selvstendig
 • Bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø  

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer og påvirkningsmuligheter
 • Særdeles godt, engasjerende og uformelt arbeidsmiljø 

Ytterligere informasjon om stillingen 

Marius Fredheim, finansdirektør, telefon 924 02 677


Søknad med CV sendes 

marius.fredheim@frende.no


Søknadsfrist 

30. september 2021 


Om Frende

Helnorske Frende Forsikring eies av solide sparebanker og brannkasser. Vi har 300 ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og mer enn 250 000 privat- og bedriftskunder med forsikringsordninger innen liv- og skadeforsikring. Med dyktige rådgivere i bank, brannkassene i Varig og egne, er vi representert på 200 steder landet rundt. Vi leverer også forsikringer til deg som er Trumf-medlem. Siden oppstarten i 2007 har vi hatt en betydelig vekst, og vi har fortsatt store vekstambisjoner.