TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Hvorfor trenger unge uføreforsikring?

Unge mennesker rister gjerne på hodet når de hører snakk om uføreforsikring. Men visste du at unge og studenter faktisk har et spesielt behov for å sikre seg? 

Er du i denne gruppen er du kanskje ikke etablert økonomisk, eller har forholdsvis lav inntekt. I tillegg er det få som har gode forsikringer gjennom arbeidsgiver enda. Da er du også blant dem som blir hardt rammet om du blir utsatt for en ulykke eller sykdom som gjør at du ikke kan jobbe fullt, eller bli ufør. 

Husk også at det er i ung alder at du gjerne er friskest. Derfor er det også i ung alder at du har størst mulighet til å få de livsforsikringene du ønsker deg. Før du kan kjøpe livsforsikring må du nemlig levere en helseerklæring. Der må du opplyse om alle relevante sykdommer, skader eller plager du har eller har hatt før du søker forsikring. Jo dårligere helsen din er, jo større sannsynlighet er det for at forsikringen din blir dyrere eller i verste fall blir avslått. 

Her kan du lese mer om vår helseerklæring

Våre forsikringer