briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Hvor stor forsikringssum trenger jeg?

Dette er selvsagt individuelt. Derfor tar en av våre dyktige rådgivere gjerne en prat med deg for å finne det som er best for deg og din situasjon. Men noen generelle råd har vi. 

Uførerente

Uførerente er vår beste uføreforsikring, og sikrer deg en månedlig utbetaling når du har vært syk i mer enn ett år. 

Når du skal velge forsikringssum for uførerente er det lurt å se hvor stort fall i inntekt du vil få hvis du blir ufør. Folketrygden dekker maksimalt 66 prosent av lønn som er opp til 6 G. Per 1. mai 2018 er G 96 883 kroner. 6 G er da 581 298 kroner, og 66 prosent av dette er 383 657 kroner. Dette betyr at du i beste fall mister 197 641 kroner over natten uten uførerenteforsikring. Vi anbefaler at summen av det du får fra folketrygden og det du får fra en uføreforsikring dekker minimum 80 prosent av inntekten du har i dag. 

Visste du forresten at andelen av lønnen din som du får fra folketrygden blir lavere jo mer du tjener? Hvis du tjener 600 000 vil uføretrygden fra folketrygden være 63,9 prosent av dette, men hvis du tjener 1 million utgjør uføretrygden bare 38,4 prosent. Altså er behovet for uføreforsikring større jo mer du tjener, for at du skal kunne opprettholde dagens livsførsel ved uførhet. 

Uføre pluss 

Uføre pluss er en uføreforsikring som gir deg engangsutbetaling hvis du blir ufør. I tillegg får du forskuttert deler av summen etter at du har vært arbeidsufør i ett år. 

Når du skal bestemme deg for en forsikringssum for denne forsikringen anbefaler vi alltid at den settes på nivå med din årslønn. Det kan også være lurt å beregne litt ekstra siden en uføresituasjon kan gjøre at du trenger penger til tilpasning av bolig eller andre uforutsette utgifter. 

Mange som har gjeld velger også en sum som tilsvarer hele eller halve gjelden, i tillegg. Velger du å ha både uførerente og uføre pluss kan du sikre både inntekten og gjelden din. 

Våre forsikringer