Dekning Reiseforsikring
Ubegrenset
50 000 kr
Ubegrenset
40 000 kr
Ubegrenset
8000 kr
Ubegrenset
75 dager
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
6000 kr per person
6000 kr per person
5000 kr per person
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
150 000 kr
500 000 kr
700 000 kr
500 000 kr
15 000 000 kr
100 000 kr