Dekning Reiseforsikring enkeltperson Reiseforsikring familie
Ubegrenset Ubegrenset
50 000 kr 50 000 kr
Ubegrenset Ubegrenset
40 000 kr 40 000 kr
Ubegrenset Ubegrenset
5000 kr 5000 kr
Ubegrenset Ubegrenset
75 dager 75 dager
Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset
6000 kr 6000 kr per person
6000 kr 6000 kr per person
5000 kr 5000 kr per person
Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset
150 000 kr 150 000 kr
500 000 kr 500 000 kr
700 000 kr 700 000 kr
500 000 kr 500 000 kr
15 000 000 kr 15 000 000 kr
100 000 kr 100 000 kr