Dekning Reiseforsikring
75 dager
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
100 000 kr
Ubegrenset
6000 kr
6000 kr
5000 kr
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
150 000 kr
500 000 kr
700 000 kr
500 000 kr
15 000 000 kr
100 000 kr