Dekning Kritisk sykdom
Hjerneslag Inkludert
Hjerteinfarkt Inkludert
Hjerteoperasjon (angioplastikk PCTA og bypass) Inkludert
Organtransplantasjon Inkludert
Nyresvikt Inkludert
Kreft Inkludert
Multippel sklerose (MS) Inkludert
Parkinsons sykdom Inkludert
Alvorlig angina Inkludert
Døvhet Inkludert
Blindhet Inkludert
Tverrsnittlammelse, sykdom og ulykke Inkludert
Motornevronsykdom Inkludert
Godartet hjernesvulst Inkludert
Tap av armer og bein Inkludert
Store brannskader Inkludert
Operasjon av aorta Inkludert
Innsettelse av hjerteklaffprotese eller reparasjon Inkludert
Tap av taleevne Inkludert
Alzheimer før fylte 60 år Inkludert