Dekning Best Bra
Inntil 2 533 775 kr Inntil 1 266 887 kr
Inntil 2 533 775 kr Inntil 1 266 887 kr
101 351 kr per år 50 675 kr per år
304 053 kr per diagnose 304 053 kr per diagnose
1013 kr per dag inntil ett år 1013 kr per dag inntil ett år
Inntil 405 404 kr Inntil 405 404 kr
Inntil 202 702 kr Inntil 202 702 kr
101 351 kr 101 351 kr