briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Dette dekker Frende barneforsikring

Barne- og ungdomsforsikringen til Frende gjelder fra barnet er tre måneder og ut året det fyller 26 år. Forsikringen fortsetter automatisk fra året vedkommende fyller 27 år. 

Forklaringene i tabellen under refererer til G. Dette er folketrygdens grunnbeløp, som er 96 883 kroner (fra 1. januar 2019). Summene oppjusteres 1. januar hvert år med økningen av grunnbeløpet i folketrygden. 

Medisinsk invaliditet ved sykdom Erstatning inntil 25 G ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom. Kan disponeres fritt. Inntil 2.422.075 kr
Medisinsk invaliditet ved ulykke Erstatning inntil 25 G ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke. Kan disponeres fritt. Inntil 2.422.075 kr
Uførepensjon Erstatning på 1 G årlig til 67 år. Månedlig utbetaling hvis forsikrede har vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i løpet av 12 måneder. Utbetaling skjer tidligst når barnet fyller 18 år. 96883 kr per år
Engangsutbetaling for utvalgte sykdommer Hvis barnet ditt blir kritisk syk er det godt å ha en ekstra økonomisk trygghet. 11 utvalgte sykdommer gir en engangsutbetaling på 3 G. Utbetalingen skjer raskt etter diagnosen er stilt og kan disponeres fritt. 290.649 kr per diagnose
Dagpenger ved sykehusopphold Forsikringen dekker dagpenger på en prosent av 1 G hvis barnet er på sykehus. Barnet må ha vært på sykehuset i mer enn 14 dager, men du får tilbakebetalt dagpenger fra første dag. 968 kr per dag inntil 1 år
Ombygging av huset Hvis du må bygge om huset ditt på grunn av barnets medisinske behov kan du få utbetalt inntil 4 G. Inntil 387.532 kr
Behandlingsutgifter Utgifter til behandling etter ulykke dekkes med inntil 2 G. Inntil 193.766 kr
Dødsfall Dødsfall etter sykdom eller ulykke dekkes med 1 G. 96883 kr