TrumfForsikringSvart@1xTrumfForsikringSvartaccidentaccount circle 1account circleaccount filesaccount find 1account group 4accountadd 1airplane cancelalarm soundambulanceanchoranimal footprintarrow rightbadge check 2badge questionball soccerbarnbinboat 2boatbone brokenbook open 4book paragraphbox forwardbox handle 1briefcase-businessbriefcase businessbriefcasebroken screenbuilding-industrybuilding industrybusiness man 2calendar 2camera 4cancer ribbon 2car firecar keycar lock Slice 1 caravancart filledcartcertificate 2Artboardchat bubble dotschat double bubble 4check 1check 3check badge filledcheck badgecheck circle 2check listcircle exclamationclosecoins 2construction shovelconstruction wallcontentcowcyberdiamond ringdisable signdocument-writingdocument writingdocumentsdove email forwardemail send 1email sendemailerrorfile add 2file bar graph editfile bar graphfile checklist editfile edit 2file hand 1file handfile line graphfile pdffile tablefirefolder editfolder filesfolder questionfrende logo hvitgarantigarantiglobe 2graph bar increasegraphsgroup editgroup favorite stargroup lockgroup protecthamburgerhard hatheadphoneheart angelheart handshakeheavy machineryhelmet-hardhathelmet hardhathelmet motorcyclehomehorseid card 1keyboardlist bullets 2location pinlock close 1logo facebooklogo instagramlogo linkedinlogo twitter birdmedical bedmedical cross snakemedical documentmessage bottlemobile phone brokenmobile phone portraitmopedmotorcyclemotorhomemousenavigation next 3navigation next 4pageparagraph_privatepencil circlepencil write 2percent badgeperson 1person add 1person edit 1person information 1person lock 1person protect 1person setting 2person subtract 1person upload 1person view 1person warning 1pet bonepet yarn ballphone call incomingphonepickup truckpiggy bankpoultryreportsearchserver timeout 128_husdyrsheepshield 7shop-buildingshop buildingshopping bag checkshovelsmiley frown 2smiley smile 2snowmobilesuccesstall-buildingtall buildingtask check 1task edittask upload 2teddytractortrailertraveltruckunregistered caruser chat 2vacationhouseview module 2vintage carwarning triangleGroupwheelchair pluswheelchair uwheelchairwindow application 5window list userwrap text side

Søk i feltet over...

Hvordan er regelverket bygget opp?

Hva får du fra NAV hvis du blir ufør? Og hvor mye kan du gi dine ansatte? 

Det er et ord du må merke deg når vi snakker om uførepensjon: grunnbeløpet, normalt forkortet til G. Dette beløpet justeres hvert år. Per 1. mai 2018 er beløpet 96 883 kroner. 

Når du for eksempel hører "6 G" betyr det altså 6 x 96 883 kroner = 581 298 kroner. Det kan også henvises til en prosentsats av G. 

Dette får du fra NAV

For de fleste som er syk i mer enn 12 måneder vil utbetalinger fra NAV være den viktigste inntektskilden. Uføretrygden gir 66 prosent av lønnen din inntil 6 G. Hvis du tjener mer enn dette får du ikke uføretrygd av dette beløpet. Det vil si at alle som tjener mer enn 6 G får mindre enn 66 prosent av sin lønn hvis han eller hun blir ufør. 

Les mer om uføretrygd fra NAV  

Dette kan du gi dine ansatte

Det er ikke lett å klare seg med så stort inntektsbortfall, og her kommer du som arbeidsgiver inn: Det store fallet i inntekt kan kompenseres med forsikring i pensjonsordningen.

Det er tre måter å gjøre dette på, og du kan velge en av disse byggesteinene, eller en kombinasjon av dem. 

  1. Kronebeløp i prosent av G
    Kronebeløpet er likt for alle medlemmene i pensjonsordningen og kan være mellom 0 og 25 prosent av G, men aldri mer enn 6 prosent av lønnen til den ansatte. 
  2. Prosent av lønn 0-12 G
    Du kan velge en prosentsats av lønn mellom 0 og 3 prosent, som gjelder for all inntekt mellom 0 og 12 G. 
  3. Prosent av lønn 6-12 G
    Du kan velge en prosentsats av lønn mellom 0 og 66 prosent, som gjelder for all inntekt mellom 6 og 12 G. Denne byggesteinen kompenserer for at folketrygden ikke dekker inntekter over 6 G. For å velge denne løsningen må du også velge minst en av byggsteinene under punkt 1 eller 2. 

Du kan også kombinere med engangsutbetalinger

I tillegg til månedlige utbetalinger fra en uførepensjon kan det avtales engangsutbetalinger gjennom personalforsikringen. Alt om våre personalforsikringer finner du her

Eksempler på uførepensjon

Vi kan selvsagt skreddersy andre løsninger enn i eksemplene til bedriften din. 

I henhold til regelverket skal det gjøres fradrag for eventuelle fripoliser fra tidligere arbeidsgivere. 

Dekning Best Årslønn 450 000 Bedre Årslønn 450 000 Basis Årslønn 450 000 Ingen forsikring
297 000 297 000 297 000 297 000
24 221 9 688 4 844 0
13 500 9 000 4 500 0
0 0 0 0
Lønn etter uførhet
334 721 315 688 306 344 297 000
Prosent av lønn før uførhet
74,4 % 70,2 % 68,1 % 66,0 %
Dekning Best Årslønn 900 000 Bedre Årslønn 900 000 Basis Årslønn 900 000 Ingen forsikring
383 657 383 657 383 657 383 657
24 221 9 688 4 844 0
27 000 18 000 9 000 0
210 343 191 221 175 286 0
Lønn etter uførhet
645 221 602 566 572 787 383 657
Prosent av lønn før uførhet
71,7 % 67,0 % 63,6 % 42,6 %

Våre bedriftsløsninger