briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Hvordan er regelverket bygget opp?

Hva får du fra NAV hvis du blir ufør? Og hvor mye kan du gi dine ansatte? 

Det er et ord du må merke deg når vi snakker om uførepensjon: grunnbeløpet, normalt forkortet til G. Dette beløpet justeres hvert år. Per 1. mai 2018 er beløpet 96 883 kroner. 

Når du for eksempel hører "6 G" betyr det altså 6 x 96 883 kroner = 581 298 kroner. Det kan også henvises til en prosentsats av G. 

Dette får du fra NAV

For de fleste som er syk i mer enn 12 måneder vil utbetalinger fra NAV være den viktigste inntektskilden. Uføretrygden gir 66 prosent av lønnen din inntil 6 G. Hvis du tjener mer enn dette får du ikke uføretrygd av dette beløpet. Det vil si at alle som tjener mer enn 6 G får mindre enn 66 prosent av sin lønn hvis han eller hun blir ufør. 

Les mer om uføretrygd fra NAV  

Dette kan du gi dine ansatte

Det er ikke lett å klare seg med så stort inntektsbortfall, og her kommer du som arbeidsgiver inn: Det store fallet i inntekt kan kompenseres med forsikring i pensjonsordningen.

Det er tre måter å gjøre dette på, og du kan velge en av disse byggesteinene, eller en kombinasjon av dem. 

  1. Kronebeløp i prosent av G
    Kronebeløpet er likt for alle medlemmene i pensjonsordningen og kan være mellom 0 og 25 prosent av G, men aldri mer enn 6 prosent av lønnen til den ansatte. 
  2. Prosent av lønn 0-12 G
    Du kan velge en prosentsats av lønn mellom 0 og 3 prosent, som gjelder for all inntekt mellom 0 og 12 G. 
  3. Prosent av lønn 6-12 G
    Du kan velge en prosentsats av lønn mellom 0 og 66 prosent, som gjelder for all inntekt mellom 6 og 12 G. Denne byggesteinen kompenserer for at folketrygden ikke dekker inntekter over 6 G. For å velge denne løsningen må du også velge minst en av byggsteinene under punkt 1 eller 2. 

Du kan også kombinere med engangsutbetalinger

I tillegg til månedlige utbetalinger fra en uførepensjon kan det avtales engangsutbetalinger gjennom personalforsikringen. Alt om våre personalforsikringer finner du her

Våre bedriftsløsninger