TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Sjekk alle fordelene med pensjonssparing

Kvinne jobber på hjemmekontor med PC

Du som er selvstendig næringsdrivende kan nå spare syv prosent til pensjonisttilværelsen og få mer i skattefordel enn noen gang tidligere. 

Du kan nå spare syv prosent av personinntekten din mellom 1 og 12 G (96 883 - 1 162 596 kroner). Tidligere var maksgrensen seks prosent. 

Hvorfor er økt sparing bra for deg? 

Vi vet at fremtidens pensjonister må ta større ansvar for egen pensjon siden folketrygdens ytelser har blitt redusert. Og som selvstendig næringsdrivende er det kun opp til deg å spare for årene etter yrkeskarrieren. 

Det er mange grunner til at du bør vurdere å øke sparingen din:  

  • Litt ekstra sparing i dag blir til store summer den dagen du skal nyte godt av dem
  • Du betaler ikke skatt av pengene du sparer før du pensjonerer deg
  • Pengene du sparer er ikke en del av formuesbeskatningen 
  • Jo mer du sparer, jo mer innskuddsfritak kan du få

Innskuddet er fradragsberettiget i brutto næringsinntekt, noe som også gjelder administrasjons- og forvaltningskostnader. Du betaler heller ikke arbeidsgiveravgift på innskuddene.

Så mye får du i skattefordel

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende gir skattefordel. Det betyr at du ikke betaler skatt av pengene du sparer før du pensjonerer deg (og da skattes den som pensjonsinntekt). Beløpet du sparer kan settes i banken eller i fond i årene til du blir pensjonist. Om avkastningen du får på disse pengene er høyere enn prisstigningen vil du tjene penger på å ha utsatt skatt. Bra, eller hva? 

Tabellen under viser hvor mye du får i skattefordel ved fire ulike inntektseksempler for en person som er 42 år i 2019. 

Bruttoinntekt Innskudd sparing 7% Marginalskatt Skattereduksjon Årlig utbetaling 67-77 år*
400 000 kr 21 218 kr 37,60 % 7 978 kr 70 768 kr
500 000 kr 28 218 kr 37,60 % 10 610 kr 94 115 kr
750 000 kr 45 718 kr 46,60 % 21 305 kr 152 482 kr
1 162 596 kr 74 600 kr 49,60 % 37 002 kr 248 810 kr

*forutsetninger for prognosen i tabellen: person født i 1977. G = 96 883 kroner. Endring i G, lønnsutvikling og inflasjon 2%. Avkastning 5,13%. 

Innskuddsfritak – hva betyr det? 

Det betyr ganske enkelt at hvis du blir syk, så betaler Frende innskuddet ditt. La oss ta et eksempel. Ola er selvstendig næringsdrivende, 30 år og tjener 600 000 kroner i året. Han sparer 20 000 til pensjon hvert år. Så blir Ola syk og kommer seg ikke ut i jobb igjen. Siden han har innskuddsfritak står Frende for sparingen på 20 000 kroner i året helt til han er 67 år. For Ola utgjør dette totalt 740 000 kroner! 

Og hvis du sparer mer enn før vil selvsagt også innskuddsfritaket ditt øke. For å få økt innskuddsfritak må du være 100 prosent arbeidsdyktig og avgi godkjent egenerklæring. Vi sender deg egenerklæring så snart du har bekreftet økt sparing. 

Annet nyttig om pensjonssparingen din

  • Sparesaldo ved død arves av dine etterlatte 
  • Du kan også kjøpe uførepensjon og gruppelivsforsikring i Frende som selvstendig næringsdrivende 
  • Innskuddet skal føres i post 5950 i næringsoppgaven, ikke i selvangivelsen 
  • Økningen kan tre i kraft fra og med 1. januar 2019 

Har du spørsmål? 

De dyktige rådgiverne i den lokale banken din er klar for å hjelpe deg. 

Våre forsikringer