TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Person med pc og annet jobbutstyr sitter ved bord

Du er din egen sjef, men får du sjefspensjon?

Bedrift

Fordelene ved å være selvstendig næringsdrivende er mange, pensjon er ikke en av dem. Ta grep, så slipper du å gå på en pensjonssmell. 

Friheten, samt det å skape sin egen arbeidsplass, er noe av det som gjør at mange drømmer om å begynne for seg selv. Men friheten kommer også med et ansvar, også når det gjelder pensjon.

- Som alle andre bør også selvstendig næringsdrivende tenke gjennom hvilke drømmer de har for egen pensjonstilværelse. For å få råd til å leve disse drømmene er det viktig at du starter å spare til fremtidig pensjon, både gjennom bedriften og som privatperson, sier leder for bedriftsmarkedet hos Frende Forsikring, Gunn Høgøy.

Visste du at...?

Når du sparer til egen pensjon har du innskuddsfritak. Dette betyr at Frende fortsetter sparingen for deg selv om du blir ufør. 

Viktig for å opprettholde kjøpekraft

Som selvstendig næringsdrivende vil din fremtidige pensjon komme fra to hold, det du får fra folketrygden og det du sparer selv. Fast ansatte får sin fremtidige pensjon fra tre hold, folketrygden, arbeidsgiver og det de sparer selv. Som selvstendig er du din egen arbeidsgiver, og dermed har du altså et mye større ansvar for å sørge for egen pensjon. 

- Dette ansvaret er det viktig at du tar på alvor. For å opprettholde kjøpekraften den dagen du blir pensjonist er det derfor avgjørende at du starter å spare til din egen pensjon, sier Høgøy. 

Få sjefspensjon

Har for høye forventninger

Konsekvensen av å ikke spare til egen pensjon er at du går betydelig ned i lønn den dagen du slutter å jobbe. Du sitter da kun igjen med det du får fra folketrygden. 

- Mange har for høye forventninger til hva de får fra folketrygden. Realiteten er at det du får fra det offentlige bare vil utgjøre en liten del av den lønnen du har i dag, sier Høgøy.   

Hvor mye du faktisk kan regne med å få fra folketrygden varierer i forhold til lønn. Jo høyere lønn du har i dag, jo lavere vil den prosentvise pensjonen bli. 

- Trolig vil utbetalingene fra folketrygden ligge på godt under halvparten av dagens lønn, sier Høgøy. 

Gunn Høgøy, leder bedriftsmarkedet Frende Forsikring
Gunn Høgøy er leder for bedriftsmarkedet i Frende.

Gunstige skattefordeler

Å spare til pensjon gjennom firmaet gir en rekke fordeler, ut over de fordelene du får ved å spare som privatperson. For det første er innskuddet fradragsberettiget i brutto næringsinntekt, noe som også gjelder administrasjons- og forvaltningskostnader. Du blir heller ikke belastet med arbeidsgiveravgift på innskuddene.

- Dette innebærer at skatten din reduseres med mange tusen kroner årlig. Har du for eksempel en inntekt på 750 000 kroner, så reduseres skatten din med omtrent 22 000 kroner årlig, sier Høgøy. 

Selvstendig næringsdrivende blir også en del av en kollektiv avtale, sammen med andre selvstendig næringsdrivende, noe som innebærer at prisene er mye hyggeligere enn om du går for en lignende avtale som privatperson. 

- Å spare til pensjon gjennom bedriften er derfor svært gunstig, sier Høgøy. 

Start sparingen i dag

Hvor mye kan du spare? 

Nytt i 2019, er at du som selvstendig næringsdrivende kan spare opptil syv prosent av lønnen mellom 1-12 G. I kroner og øre betyr det at hvis du har en lønn på 500 000 kroner  sparer du årlig i overkant av 28 000 kroner. Har du en lønn på 750 000 kroner sparer du vel 45 500 og har du en lønn på 1,1 million, så er det årlige innskuddet på 70 000 kroner. 

Når du oppretter en innskuddspensjonsavtale er det samtidig lovpålagt å opprette en forsikring om innskuddsfritak. Dette betyr at Frende fortsetter sparingen for deg hvis du skulle bli ufør, noe som sikrer deg god pensjon selv om du skulle bli ute av stand til å jobbe. 

- Med en god pensjonsavtale sikrer du deg en bedre tilværelse med økt handlefrihet den dagen du går av med pensjon. Det kommer du aldri til å angre på, sier Høgøy. 

Mer om pensjon som selvstendig næringsdrivende

Våre bedriftsløsninger