Aktuelt

Varsler om farlige kjøreforhold i Sør-Norge

Biler på glatt veibane

Det er sendt ut obs-varsel om vanskelige kjøreforhold i store deler av Sør-Norge. - Det er når temperaturen ligger rundt null grader at det er glattest på veiene, advarer forsikringsbransjen.

Rådet kommer fra Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor hos Frende Forsikring.

- Selv om april er godt i gang, har ikke våren sluppet til riktig enda, sier han.

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om at vær og temperaturer kan gi vanskelige kjøreforhold tirsdag kveld og onsdag.

- Det er for seint å senke farten når bilen ligger i grøften. Du må huske at bremselengden øker når det er glatt. Tilpass kjøringen etter forholdene, med riktig fart og riktig avstand, råder Roger Ytre-Hauge.

Vær oppmerksom på kjøringen

Han understreker at uoppmerksomhet er årsak til mange ulykker. 

- Når du kjører bil, skal du kjøre bil. Du skal ikke holde på med telefon, radio og GPS, aviser eller barbering mens du kjører. Vi har sett mye rart, sier Roger Ytre-Hauge.

- Kryssulykker skyldes svært ofte uoppmerksomhet, for høy fart og dårlig beregning. De fleste kjenner vikepliktsreglene, men noen overser skilting. Distraksjoner er et vesentlig element. Evnen til å motstå fristelser, altså å unngå å se på ting du ikke bør se på mens du kjører, er viktig. Dette gjelder både mobiltelefoner, nettbrett, passasjerer og fristelser utenfor bilen, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. 

- God oppmerksomhet gjør at du oppdager kryss og hendelser tidlig, det gir deg bedre mulighet for å velge riktig fart i situasjonene og det gjør deg i stand til å følge en plan i kjøringen. Er du oppmerksom oppdager du raskere avvik som gjør at du må endre på planen underveis, sier han.

Pakk bilen riktig

Fagsjefen i Frende minner også om å pakke bilen riktig, selv om du ikke skal så langt. 

- Du vil ikke risikere at bagasjen kommer flygende og skader deg eller passasjerene ved en kollisjon, sier han. Må du bråbremse i 50 km/t, kan en 20-kilos sekk komme flygende som et prosjektil på 1,25 tonn.

- Pakk det tyngste nederst og inn mot seteryggen, og sikre løs last, oppfordrer fagsjef Roger Ytre-Hauge. 

Våre forsikringer